Kolon Obstrüksiyonu Oluşturulan Ratlarda Sağ ve Sol Kolon Rezeksiyonu ve Primer Anastomoz Sonuçlarının Karşılaştırılması (Deneysel Çalışma)


Creative Commons License

Baş G., Daldal E., Alimoğlu O., Şahin M., Okan İ., Daşıran F., ...More

XI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi , Muğla, Turkey, 26 - 30 August 2007, pp.57

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.57