Effect of L-carnitine on serum paraoxonase, arylesterase and lactonase activities and oxidative status in experimental colitis


Creative Commons License

Ozgun E., Ozgun G. S. , Eskiocak S., Yalcin O., Gokmen S. S.

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, vol.38, no.2, pp.145-153, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 38 Issue: 2
  • Publication Date: 2013
  • Doi Number: 10.5505/tjb.2013.29292
  • Journal Name: TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded, Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.145-153

Abstract

Aim: Oxidative stress plays an important role in the pathogenesis of inflammatory bowel disease. We investigated antioxidant L-carnitine effect on activities of paraoxonase 1 enzyme which is also synthesized in colon and oxidative status in experimental colitis.
ÖZET
Amaç: Güvenilir klinik laboratuvar uygulamalarında elde edilen test sonuçlarının maksimum
düzeyde hasta yararına kullanılabilmesi için yeni seçilecek yöntemin metot validasyonunun
yapılmış olması gerekir. Bu çalışmada amacımız, laboratuvarımızda yeni kullanıma girecek
immünotürbidimetrik yöntemi kullanan Roche Cobas Integra 800 cihazında sistatin C kitinin
performans karakteristiğini ortaya koymak ve immünonefelometrik yöntemi kullanan Dade
Behring BNII cihazı ile karşılaştırmaktır.
Yöntemler: Sistatin C’nin Roche Cobas Integra 800 analizöründe türbidimetrik ölçüm
yönteminin tekrarlanabilirlik, doğrusallık, geri kazanım, interferans ve yöntem karşılaştırma
çalışmaları yapıldı.
Bulgular: Roche Cobas Integra 800 cihazında CV değerleri düşük ve yüksek konsantrasyonda
olmak üzere sırasıyla gün içi; %3.97, %1.32 ve günler arası %7.24, %4.16 olarak bulundu.
Doğrusallık çalışmasında regresyon grafiğinin denklemi y = 0.9817x - 0.0149 ve r²=0.99
bulundu. Geri kazanım çalışmasında, geri kazanım %81 bulundu. Hemoliz interferans
çalışmasında 200 mg/dL’nin üzerindeki konsantrasyonlarda hemoglobin ile interferans
saptandı.100 hastanın serumu, Dade Behring BNII nefelometre ve Roche Cobas Integra
800 cihazında analiz edilerek karşılaştırma çalışması yapıldı. Korelasyon katsayısı r²=0,95;
Deming regresyon denklemi y =0,98x + 0,22 bulundu.
Sonuç: Türbidimetrik yöntemin kit prospektüsünde yer alandan daha yüksek CV, daha düşük
% geri kazanım ve daha düşük hemoglobin konsantrasyonunda başlayan hemoliz interferans
değerleri elde edildi. Ancak Deming regresyon verileri türbidimetrik ve nefelometrik
yöntemlerin uyumlu olduğunu göstermekteydi.
Anahtar Kelimeler: sistatin C, turbidimetri, nefelometri, yöntem karşılaştırması