Bekir Yıldız ın Türk Edebiyatındaki Yeri ve Kaçakçı Şahan Adlı Hikâyesinin Tahlili


AYTAN T., GÜNEY N., ÖZER A., CAN M.

Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.4, pp.118-127, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 4
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.118-127

Abstract

BekirYıldız is a well-known story and novel writer of recent epoch. In most of his works, he handles social matters; especially he depicts the problems of East and Southeast Anatolia by a realistic and clear narration. His story “KaçakçıŞahan” is on the sorrowful and miserable life of a peasant who tries to survive by smuggling because of his poorness. Şahan’s life story resembles to an actual event known as “Uludere” (28 December 2011). In this descriptive study, among qualitative research methods, documental analysis is used. In the study, the place of Yıldız in our literature and social, political and economical matters in terms of “KaçakçıŞahan” are mentioned. At the end of the study, it is manifested that according to the writer’s point of view smuggling is a necessary way of earning life for the people of the region and those people cannot give up this work although many lost their lives. 

Bekir Yıldız, son asrın tanınmış hikâye ve roman yazarlarındandır. Eserlerinin büyük çoğunluğunda sosyal meseleleri ele almış, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin sorunlarını gerçekçi ve yalın bir anlatımla dile getirmiştir. Yazarın “Kaçakçı Şahan” hikâyesi, Güneydoğu Anadolu’da fakirlik nedeniyle kaçakçılıkla geçimini temin etmeye çalışan bir köylünün acı ve ıstırap dolu hayatını konu eder. Şahan’ın hayat hikâyesi “Uludere Olayı” (28 Aralık 2011) ile de benzerlik göstermektedir. Betimsel bir nitelik taşıyan çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Çalışmada Yıldız’ın edebiyatımızdaki yerine ve “Kaçakçı Şahan” adlı öykü özelinde sosyal, siyasal ve ekonomik meselelere değinilmiştir. Çalışma sonunda yazarın bakış açısına göre kaçakçılığın yöre insanı için zorunlu bir ekmek kapısı olduğu, çok kere hayatlarını kaybetmelerine rağmen halkın bu işten vazgeçemediği ortaya konulmuştur.