Akciğer nokardiyozisinde başlıngıçta Bilgisayarlı tomografi bulguları. 15. Yıllık Kongresi, Antalya, Nisan 2012 (Poster Sunum).


KANBAY A.

Türk Toraks Derneği 15.yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 04 April 2012, pp.121-125

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.121-125