Yardımcı Üreme Teknikleriyle Oluşan Çoğul Gebeliklerin Değerlendirilmesi ve Postnatal Maliyet Analizi


Tosun Ö., Yüksel Karatoprak E., Ovalı H. F.

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, vol.23, no.3, pp.177-182, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 3
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.21673/anadoluklin.397410
  • Journal Name: Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.177-182

Abstract

Amaç: Çalışmamızda yardımcı üreme teknikleriyle oluşan çoğul gebeliklerden dünyaya gelen yenidoğanları değerlendirmeyi ve yenidoğan yoğun bakım ünitesine enterne edilen bebeklerin postnatal maliyet analizini yapmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Yardımcı üreme teknikleriyle oluşan çoğul gebeliklerden doğan ve hastanemizde takip edilen 123 bebek çalışmamıza dahil edildi. Bulgular: Bebekler yenidoğan yoğun bakım ünitesine enterne edilenler ve edilmeyenler olarak ayrıldığında ikiz ve üçüz dağılımlarında ve bebek cinsiyeti dağılımlarında istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi (p=0,056; p=0,77). Enterne olanlarda gestasyonel yaş ortalaması, doğum ağırlığı, boy ve baş çevresi ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p=0,0001). Enterne olan ve olmayanlar için yapılan infertilite tedavileri arasında anlamlı fark izlenmedi (p=0,036). Enterne olanların takip ve tedavi maliyeti 114.000,0 (min. 248, maks. 229.375,0) TL olarak hesaplandı. Tartışma ve Sonuç: Yardımcı üreme teknikleriyle oluşan çoğul gebeliklerde prematürite ve düşük doğum ağırlığı göz ardı edilmeyecek risk faktörleridir ve buna bağlı olarak neonatal mortalite ve morbidite önemli derecede artmaktadır. Bu durumu önlemek için elektif tek embriyo transferi daha doğru bir yaklaşım gibi görünmektedir.