Mühendislik Tasarım ve Teknik Sunu İlkeleri


KARAGÖZOĞLU B.

T.C. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul, 2011

  • Yayın Türü: Kitap / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2011
  • Yayınevi: T.C. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

İlim herkesin değer verdiği bir erdemdir. İnsanlar birbirlerine ilme dayalı onursal kelimelerle iltifat ederler. İnsanların, cemiyetlerin ve ulusların gücü sahip oldukları bilgi seviyesi ile değerlendirilir. Mühendisler bilimsel bulguları mühendislik tasarımı ile pratik kullanıma dönüştürürler. Bu konuda yeni başlayanlara kaynak olabilecek başarılı mühendislerin ortaya çıkardığı bazı kurallar vardır. Mühendislik eğitimi sırasında öğrencilerin gerçek hayattaki mühendislik sorunlarının çözümüne benzeyen bir tasarım projesini gerçekleştirmeleri bir zorunluluktur. Bu tip projelere kilit taşı (capstone) tasarım projeleri denir ve lisans eğitiminin son yılında yapılır. Kral Abdulaziz Üniversitesi, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (EBM) Bölümü bitirme öğrencilerine projelerinde rehberlik etmek için "Mühendislik Tasarım Yöntemleri ve Teknik Tanıtım İlkeleri" konulu dersler/seminer çalışmaları başlattı. Bu çalışmayı yürütmem benden istendiğinde genç mühendis adaylarına tasarım projelerinde yardımcı olacak ve gerçek uygulamalarında da kendilerine kaynak olacak malzemeyi biraraya getirmek için yoğun bir gayret gösterdim. Sonunda da mesai ve idareci arkadaşların teşvikiyle takip edilmesi faydalı yolları özetleyen bir kitap halinde toplamaya karar verdim. Kitap 2008 yılında "A Guide to Engineering Design Methodologies and Technical Presentation" başlığıyla yayınlandı. Kitabı gören Türk meslektaşlarım bu konuda Türkiyede de bir boşluk olduğunu belirttiler ve Türkçe olarak da basılmasının çok yararlı olacağını belirttiler. Talep üzerine Ciddede basılan İngilizce kitabı temel alarak elinizdeki kitabı Türkçe olarak yeniden yazdım. 12 bölümden meydana gelen kitapta verilen bilgiler çok amaçlı olup herhangi bir mühendislik uzmanı tarafından kullanılabilir. Bölüm 1 mühendislikte tasarımın önemini vurgular, tasarım yöntemlerine genel bir bakış sağlar. Bölüm 2 proje takımının kurulması ve çalışmasına odaklanmıştır. Bölüm 3'de tasarım sorununun seçimi ve tanımlaması ile proje hedeflerinin belirlenmesini açıklanır. Bölüm 4’te literatür taraması da dâhil olmak üzere arka plan araması tartışılır, eşzamanlı tasarım örnekleri değerlendirilir ve sorunu oluştuğu yerlerde gözlemle yöntemleri verilir. Bölüm 5 problemin analiz ve sentezi ile ilgilidir. Bölüm 6 tasarımın değerlendirilmesi ile ilgili ölçüm, veri işleme ve modelleme konularını işler. 7, 8 ve 9'uncu bölümler sırasıyla tasarımı belgeleme, proje raporu düzenleme ve teknik çalışmaların sözlü sunulması ile ilgilidir. Bölüm 10 mühendislik ortamında güvenlik konusunu işler. Bölüm 11 Müslüman bir mühendis açısından mühendislik etiği ile ilgili bazı konuları tanıtır ve tartışır. Son bölüm olan 12. Bölüm özgeçmiş yazma ve iş görüşmelerini yönetme de dâhil olmak üzere kendini sunum becerileri ile ilgilenir. Her bölüm örnekler ve alıştırmalarla desteklenmiştir. Ders notlarının toparlanması ve kitap haline getirilmesi çabalarıma malzeme vererek, değerlendirme ve tenkit yaparak katkıda bulunan çalışma arkadaşlarımdan özellikle Endüstri Mühendisliğinden Dr. Osman Taylan, Isı Mühendisliğinden Dr. Nedim Türkmen, Üretim ve Makine Mühendisliğinden Dr. Haitham Bogis şükranlarımı sunuyorum. Kitabın yazılmasında, düzenlenmesinde ve basımında çok değerli teşvik, destek ve katkılarından dolayı üstadım Zekâi Şen' teşekkürü borç bilirim. Yüce Allah'tan bize Kendisinin istediği şekilde yaşamayı nasip etmesini, bizi sevmesini, sevdirmesini ve sevindirmesini niyaz ederim. Şüphesiz O her şeyi bilendir.