The Created Beauty Perception of Modern Cities: A Review on Modernism Marketing of The Construction Sector in Turkey


Çelikbilek A.

Medeniyet Sanat, vol.3, no.1, pp.79-103, 2017 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Medeniyet Sanat
  • Page Numbers: pp.79-103

Abstract

Cities are the places where economical and political changes and therefore cultural changes are most clearly seen. For this reason, all efforts to make chan-ges on urban layout give great clues about the social structure of the era and the wishes of the individuals. This study examines what kind of alterations on the architectural structure and urban layout modernism have made up to today and analyzes the beauty perception created during this process. In this context, the study begins the examinations with modernisation ideologies and their de-velopments through architectural implementations and go forward with how the promotion and marketing strategies used in the construction industry in Turkey influence the beauty perception and desires that are created by the modernisa-tion. The results of the study reveal that the modern life and modern architecture concepts are used extensively in Turkey, especially in the marketing of housing projects.

Kentler, ekonomik ve siyasal değişimlerin, dolayısıyla kültürel değişimlerin, en net okunduğu yerlerdir. Bu nedenle kentsel doku üzerinde değişiklik yapmaya dair tüm çabalar ilgili dönemin toplumsal yapısı ve bireylerin arzuları ile ilgili büyük ipuçları vermektedir. Bu çalışma, modernizmin ortaya çıktığı dönemden günümüze değin mimari strüktür ve kentsel doku üzerinde ne tür değişimler ya-rattığını ve bu süreçte yaratılan güzellik algısını analiz etmektedir. Bu kapsamda, çalışma ile öncelikle mimari uygulamalar üzerinden modernizmin ideolojileri ve gelişimi irdelenmiş daha sonra ise; Türkiye’de inşaat sektöründe kullanılan tanı-tım ve pazarlama stratejilerinin modernizmin yarattığı güzellik algısı ve arzu etme olgularına nasıl etkide bulunduğu irdelenmiştir. Çalışma sonuçları, Türkiye’de özellikle konut projelerinin pazarlanmasında modern yaşam ve modern mimari kavramlarının yoğun olarak kullanıldığını ortaya koymuştur.