Kubadabad Sarayının İnşasında Rol Oynayan Tesirlere Dair Genel Bir Değerlendirme


Eskikurt A.

in: Selçuklu Dönemi Saraylar ve Köşkler (c. 2), Mehmet Ali Hacıgökmen,Zehra Odabaşı,Sefer Solmaz,Şükrü Dursun,Hatice Aksoy,Selma Dülgeroğlu, Editor, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya, pp.103-127, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Selçuk Üniversitesi Yayınları
  • City: Konya
  • Page Numbers: pp.103-127
  • Editors: Mehmet Ali Hacıgökmen,Zehra Odabaşı,Sefer Solmaz,Şükrü Dursun,Hatice Aksoy,Selma Dülgeroğlu, Editor

Abstract

Kuruluşundan yıkılışına kadar olan süreç boyunca siyasî, askerî ve ekonomik gelişimi dikkate alındığında Türkiye Selçuklu Devleti’nin gücünün doruğunda olduğu dönemi ayırt etmek mümkündür. Bu hiç şüphesiz Sultan Alâeddin Keykubâd b. Gıyasüddin Keyhüsrev’in iktidarı (1220-1237) sırasında gerçekleşmiştir. Nitekim bu dönemde devletin ihtişamını gözler önüne sermek üzere birçok abidevî eser meydana getirilmiştir. Kubadâbâd Sarayı bunlar arasındadır ve bilhassa konum ve doğal ortamı sebebi ile dikkat çekici bir eserdir. Ancak yapılış nedenini sadece bu özellikleri ile izah etmek bizi tatminkâr bir sonuca ulaştırmayacaktır. Kaynakların yetersiz kaldığı bu gibi Selçuklu dönemi meselelerinin izahında farklı disiplinlerden yardım almak yeni fikirler verebilir. Bu bakımdan Kubadâbâd Sarayı’nın inşâsında rol oynamış olması muhtemel doğal ortam özellikleri ve beşerî-iktisadî tesirleri ele aldığımız bu çalışmada insan ve mekân ilişkisini kurgulamaya imkân veren Tarihî Coğrafya disiplininden de faydalanılmaya çalışılmıştır.