Lomber cilt altı yağ dokusu kalınlığının lomber spinal stenoz ile ilişkisi


Creative Commons License

Gürbüz M. S. , Boşnak E.

Yaşlanan Omurga Sempozyumu, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2019, pp.123

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.123

Abstract

Giriş: Obezite ve yüksek vücut kitle indeksi, epidural yağ dokusu ve paraspinal kasların yağlı infiltrasyonu ile lomber spinal stenoz

(LSS) ilişkisi üzerine çalışmalar yapılmış ve aralarında pozitif ilişki saptandığı bildirilmiştir. Ancak lomber cilt altı yağ dokusu kalınlığı

ile LSS arasındaki ilişki literatürde incelenmemiştir. Bu nedenle lomber bölgedeki orta hat cilt altı yağ dokusu kalınlığının LSS ile

olası ilişkisinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2017-2018 yıllarında LSS tanısıyla opere edilen toplam 80 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların

preoperatif lomber manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkikleri incelenerek lomber cilt altı yağ dokusu L4-5 ve L5-S1

seviyesinde orta hattan ölçüldü (Çalışma grubu). LSS bulguları olmayan 40 yaş üstü toplam 80 hastanın lomber cilt altı yağ dokusu

kalınlığı aynı yöntemle ölçüldü (Kontrol grubu). Kontrol grubu son 6 ay içinde hastanemiz MR cihazında çekilmiş toplam 352

lomber MRG tetkiki arasından seçildi. Her iki grubun verileri karşılaştırılarak olası ilişki araştırıldı.

Bulgular: LSS grubunun cilt altı yağ dokusu kalınlığına bakıldığında L4-5 seviyesinde ortalama 29,03 ve L5-S1 seviyesinde ise 34,35

olarak bulundu. Kontrol grubunun cilt altı yağ dokusu kalınlığına bakıldığında ise L4-5 seviyesinde ortalama 25,1 ve L5-S1 seviyesinde

ise 27,34 olarak bulundu. Kadın hastaların L4-5 seviyesi cilt altı yağ dokusu kalınlığı ortalama 32,26 ve L5-S1 seviyesi cilt altı

yağ dokusu kalınlığı ortalama 35,96 olarak ölçüldü. Erkek hastaların L4-5 seviyesi cilt altı yağ dokusu kalınlığı ortalama 19,68 ve

L5-S1 seviyesi cilt altı yağ dokusu kalınlığı ortalama 23,56 olarak ölçüldü.

Sonuç: Çalışma grubu ve kontrol grubu karşılaştırıldığında LSS nedeniyle ameliyat edilenlerde L5-S1 seviyesinde, LSS nedeniyle

ameliyat edilen kadınlarda ise hem L4-5 hem L5-S1 seviyelerinde lomber cilt altı yağ dokusu kalınlığı anlamlı olarak daha yüksek

bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Lomber, spinal stenoz, cilt altı yağ, lomber spondiloz, lomber dar kanal