Humerus cisim kırıklarının tedavisinde distal kilitleme ile ilişkili komplikasyonlar InSafeLOCK Nail ile azaltılabilir mi?


Creative Commons License

Demirtaş A. , Uygur M. E. , Akpınar F.

29.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 27 Ekim 2019, ss.168

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.168

Özet

Amaç: Amacımız, humerus cisim kırıklarının tedavisinde distal kilitleme ile ilişkili komplikasyonların InSafeLOCK Nail ile azaltılıp azaltılamayacağını incelemektir. Yöntem: Humerus cisim kırığına InSafeLOCK Nail uygulanan 24 hasta (11 erkek, 13 kadın; ortalama yaş; 56, dağılım: 20-86) retrospektif olarak incelendi. AO sınıflamasına göre, kırıkların 10’u Tip A, 9’u Tip B, 5’i Tip C kırıktı. Hastaların 21’i kapalı, 3’ü Gustilo-Anderson Tip 1 açık kırıktı. On sekiz hastada kırıklar kapalı olarak redükte edilmişti. Ortalama takip süresi 14.4 ay (dağılım: 4-30.5 ay) idi. Bulgular: Distal kilitleme için geçen süre ortalama 2.1 dakika (dağılım: 1.2-3.1 dakika) idi. Bir (%4.2) hastada kuvvetli çakma sonucunda çivi distalinde, humerus anteriorunda kortikal penetrasyon oluştu. İki (%8.3) hastada tanımlanan tekniğe dikkat edilmediğinden endopinin posterior kortekse yerleşmediği ve distal kilitlemenin sağlanamadığı görüldü. Bir (%4.2) hastada endopinin posterior kortekse yerleşmesine rağmen aşırı osteoporoz sebebi ile zamanla rotasyonel instabilite geliştiği görüldü. Bir (%4.2) hastada takipler sırasında yeni travma sonrasında çivinin distalde kırıldığı görüldü. Çıkarımlar: InSafeLOCK Nail tekniğine uygun kullanıldığında, skopi ve klavuz gerekmeden uygulanabilen içten distal kilitleme özelliği sayesinde dirsek çevresinde damar, sinir ve diğer yumuşak dokularda hasara yol açmadan güvenle ve kolaylıkla uygulanabilir. Bu sayede, geleneksel intramedullar çivi uygulamalarında distal kilitleme sırasında ve sonrasında karşılaşılabilen komplikasyonlardan kaçınmak mümkündür.