Alterations of Lipid-Lipoprotein and Leptin in Bipolar Disorder Associated with Clinic Process


Creative Commons License

Bulbul F., Eryigit A. G. , Erbagci A. B. , Selek S., Savas H.

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.51, no.1, pp.52-56, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 51 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Doi Number: 10.4274/npa.y6668
  • Title of Journal : NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY
  • Page Numbers: pp.52-56

Abstract

Introduction: Obesity is more common among patients with bipolar disorder as
compared to normal population. There are studies showing increased leptin levels
in obese patients. The aim of the present study was to investigate the alterations
in leptin levels, body mass index (BMI), and lipid-lipoprotein levels during manic
period, as well as during euthymic period, after one month in patients with
bipolar disorder.
Methods:
Thirty-one adult patients, who had been hospitalized in the psychiatry
clinic because of manic period of bipolar disorder, were included in the present
study. Serum leptin and lipid-lipoprotein levels and BMI of the patients were
analyzed both on the first day and 30th day of hospitalization after they became
euthymic.
Results:
Total cholesterol and triglyceride levels significantly increased in male
patients (p<0.05). The increase in total cholesterol and LDL-C levels was not
significant in female patients (p=0.066 and p=0.056, respectively). BMI was
significantly, but slightly increased in both genders (0.56±0.14 kg/m2), however,
such a change was not observed in serum leptin levels.
Conclusion:
Results of the present study demonstrated that clinical improvement in
bipolar patients showed different association in each gender with the alterations in
BMI and serum lipid and/or lipoprotein levels. Such an alteration might have resulted
from direct or indirect effect of drugs, as well as from lifestyle changes.
Giriş: Bipolar bozukluk hastalarında obezitenin normal topluma göre daha sık
görüldüğü saptanmıştır. Obez hastalarda leptin düzeylerinde artış olduğunu
saptayan çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada bipolar bozuklukta manik dönem
ve bir ay sonraki ötimi döneminde leptin, vücut kitle indeksi, lipit-lipoprotein
değişikleri incelemeyi amaçlamıştır.
Yöntem:
Çalışmaya psikiyatri servisine Bipolar bozukluk manik dönem tanısı ile
yatışı yapılan 31 erişkin hasta alınmıştır. Hastaların yattıkları birinci gün ve ötimi
sağlandıktan 30 gün sonra serum leptin, lipit-lipoprotein ve vücut kitle indeksleri
hesaplandı.
Bulgular:
Erkek hastalarda total kolesterol ve trigliserit düzeyleri anlamlı bir artış
göstermiştir (p<0,05). Kadın hastalarda ise total kolesterol ve LDL-K artışları
anlamlılık düzeyine ulaşmamıştır. Her iki cinste de vücut kitle indeksi anlamlı ancak
küçük miktarda (0,56±0,14 kg/m2) artmış, ancak serum leptin düzeylerinde benzer
bir değişim saptanmamıştır.
Sonuç:
Sonuçlarımız bipolar hastalarında klinik iyileşmenin anlamlı vücut kitle
indeksi ve serum lipit ve/veya lipoprotein değişimleri ile her iki cinste farklı özellik
taşıyan ilişkisini göstermektedir. Bu değişim ilaçların doğrudan veya dolaylı
etkisinden ve yaşam tarzı değişikliklerinden kaynaklanabilir. (