Metastatik kemik lezyonlarında radyoterapinin yeri


Özkan K. , Sarı T.

TOTBİD Dergisi, vol.18, pp.614-621, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 18
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : TOTBİD Dergisi
  • Page Numbers: pp.614-621

Abstract

Solid organ metastazları, en sık akciğerlere sonra karaciğere ve üçüncü olarak da kemiğe olur. Kemik metastazları olan kişi, hayatının sonuna gelmiş bir hasta olarak değerlendirilmemelidir. Özellikle son zamanlarda, hem kemoterapi hem de radyoterapideki gelişmelere bağlı olarak, hastalar uzun yıllar yaşayabilmektedir. Soliter kemik metastazlı hastalarda, primer kemik tümörlü hastalarda olduğu gibi, iyileşme dahi olabilir. Kemik metastazı olan hastalara uygulanan radyoterapinin amacı; hastanın hayat kalitesini arttırmak, iskelet fonksiyonlarının devamını sağlamak, ağrı kesici kullanımını azaltmak ve mümkünse ortadan kaldırmaktır. Bunları başarmak için; tümör progresyonunu, patolojik kırık oluşumunu ve spinal kord basısını engellemek ya da ortadan kaldırmak, ana amaçlar arasında yer alır. Metastatik kemik lezyonlu hastaların tedavisinde multidisipliner yaklaşımın önemi unutulmamalı ve plansız cerrahi girişim yapılmamalıdır. Hastalarda uygulanacak tedavi yaklaşımında radyoterapi; uzun kemiklerin metastatik lezyonlarında Mirels’in skorlama sitemine göre, vertebral metastazlarda ise NOMS çatısına göre belirlenmelidir. Ayrıca, metastazlı hastalarda uygulanan radyoterapi, kırık kaynamasını engellemek bir yana, tümör hücrelerini yok ederek kaynama için uygun ortam da hazırlar. Anahtar sözcükler: kemik metastazları; radyoterap