Türkiye Sağlık Sektöründe Yabancı Ürün Alımının Azaltılmasının Finansal ve Muhasebe Etkisi (Financial and Accounting Impact for Reduction of Foreign Products in Turkish Health Sector)


Creative Commons License

Selvi Hanişoğlu G., Kızıl C. , Birinci N.

Equinox Journal of Economics, Business and Political Studies, cilt.6, ss.196-230, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Equinox Journal of Economics, Business and Political Studies
  • Sayfa Sayıları: ss.196-230

Özet

Çalışmada Türkiye sağlık sektöründe kamu alımları ve kamu alım yöntemi ve alınan ürün menşei bakımından incelenmiştir. Yabancı menşeli ürün alımı azaltılmasının finansal etkisinin analizi yapılarak tavsiye ve önerilerde bulunulmuştur. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı’nın karar destek sistemlerinden belirli göstergeler seçilerek veriler elde edilmiştir. Çalışmada Sağlık Bakanlığı’nın İstanbul’da 2017 yılında yapılan sağlıkta kamu satın alımlarının verileri kullanılmıştır. Elde edilen veriler derlenerek Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu veri bankalarında ve Türk Eczacıları Birliği veri bankasında ürün menşei ülke tespit çalışmaları yapılmıştır. Bulgular, sağlık sektöründe kamu alımlarının büyük çoğunluğunun açık ihale alım usulü ile yapıldığını ve önemli bir kısım alımın doğrudan temin ile yapıldığı göstermiştir. Ayrıca, alımı yapılan ürünlerin çok büyük kısmının yabancı menşeli olduğu tespit edilmiştir.

In this study, public procurement in the Turkish health sector was examined in terms of procurement method and product origin, taking into consideration the public procurement legislation. The financial impact of reducing the purchase of foreign origin products was analyzed, and recommendations were made. For this purpose, data from the Ministry of Health's decision support systems were collected by selecting specific indicators from data banks. The data of public procurement vouchers belonging to the Ministry of Health in the province of İstanbul in 2017, were used in this research. Turkey Pharmaceuticals and Medical Devices Agency data banks and data banks in the Turkish Pharmacists' Association were used to identify the product origins. The findings of the study showed that the majority of public procurement in the health sector was purchased through an open procurement procedure. Besides, a significant portion of the procurement was made with direct procurement. It was also determined that most of the purchased products were of foreign origin.