ECONOMIC BUSINESS CONCEPT IN CORPORATE TAX LIABILITY


Kaplan Dönmez N. F. , Doğrusöz M. E.

International SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.5, no.31, pp.1162-1166, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 31
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.26449/sssj.1310
  • Journal Name: International SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.1162-1166

Abstract

In the article one in the Corporate tax, in terms of revenues gained, one of the taxpayers liable to tax payment is the businesses of foundations and institutions. Considering the second article of the law, those business, industrial and agricultural companies belonging to foundations and institutions or associated with them, active in business life, a noncapital or cooperation are the businesses of foundations and institutions. One of the issues in the emerge of economic business is the necessity of the continuity of the activity. In this respect, it is crucial to determine the real aim at the continuity of the activity. Key Words: Foundation, Institution, Economic Business, Corporate Tax Liability

Kurumlar Vergisi Kanununun 1. maddesinde elde ettikleri kazançları itibariyle kurumlar vergisine tabi mükelleflerden biri de, dernek veya vakıfların iktisadi işletmelerdir. Kanunun 2. maddesi dikkate alınırsa, dernek veya vakıflara ait veya bağlı olan, faaliyetleri devamlılık arz eden ve sermaye şirketi ve kooperatif mahiyetinde olmayan ticari, sınai ve zirai işletmeler, dernek veya vakıfların iktisadi işletmeleridir. İktisadi işletme kavramının ortaya çıkmasında unsurlardan biri de, yapılan faaliyetin devamlılık göstermesi gereğidir. Bu hususta devamlılık unsurunun tespitinde, faaliyetlerin devamına ilişkin gerçek niyetin tespiti de önem arz etmektedir. Anahtar Kelimeler: Dernek, Vakıf, İktisadi İşletme, Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti