ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRENCİLERİN İSTENMEYEN DAVRANIŞLARINDA KULLANDIKLARI BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ


Creative Commons License

Özmen Z. K.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.55-71, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 8
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.55-71

Özet

Bu çalışma, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin istenmeyen davranışlar karşısında hangi başa çıkma yöntemlerini kullandıklarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bunun için Karakaş (2005)’ın geliştirmiş olduğu “Öğretmenlerin Sınıf İçi Olumsuz Davranışlarla Karşılaşmaları ve Başa Çıkma Yöntemleri Anketi” İstanbul ili Anadolu yakasındaki 26 okulda 365 öğretmene uygulanmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel analize tabii tutulmuştur. Çalışmada, öğretmenlerin en çok kullandıkları başa çıkma yöntemleri “yapıcı disiplin uygulamaları” içinde yer almaktadır, sonucuna ulaşılmıştır. Bunlar sırasıyla birebir konuşma, öğrenciyi sözle uyarma, sınıf kurallarını hatırlatma, ailesi ile görüşme, öğrenciye davranışından dolayı üzüldüğünü söyleme şeklinde sıralanmaktadır.


Anahtar Kelimeler: Öğretmen, İstenmeyen Davranışlar, Başa Çıkma Yöntemleri, Sınıf Yönetimi, Öğrenci Davranışları