The Other Side of the Door: Accounting Related, Financial and Managerial Recommendations to Prepare for the Post Covid-19 Pandemic Era


Creative Commons License

Muzır E., Kızıl C.

5th International Aegean Conference on Social Sciences and Humanities, İzmir, Turkey, 25 - 26 February 2022, pp.579-598

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.579-598

Abstract

The Covid-19 pandemic is a virus outbreak that emerged in Wuhan, China on December 1, 2019. It is still unclear how and by what means the virus first appeared. The related virus epidemic spread from China to the whole World in a very short time. The first Covid-19 case in Turkey was detected by the Ministry of Health on March 11, 2020. The first death due to Covid-19 was also observed on 15 March 2020. The Covid-19 pandemic has been influential in many fields around the World, especially in the economy, production, logistics, education, health, tourism, automotive, aviation and sports. The virus has caused a large number of cases and deaths. In fact, this issue still continues. Because the virus has mutated over time and different variants have emerged. The impact, contagiousness, spread rate and effects of each variant are different. Thanks to the initiation and continuation of vaccination in many countries in the World, a decreasing trend has been experienced in death cases. Currently, the vast majority of deaths are due to unvaccinated or under-vaccinated people. Today, it is impossible to claim that the Covid-19 pandemic has completely disappeared from our lives and that the virus problem has disappeared. However, the post-Covid pandemic period has gradually started to be talked about and discussed. Undoubtedly, when the post-Covid-19 pandemic period is completely here, some old habits will disappear and a new business world as well as a new order will welcome us. Therefore, it is necessary to be ready for the post-Covid-19 pandemic period in terms of the survival of businesses and sustainable competition. In this study, accounting related, financial and managerial recommendations for businesses are presented to prepare for the post-Covid-19 pandemic period. Within the scope of the research, a holistic perspective was adopted and care was taken to make multidimensional analyzes. The first part of the study is devoted to the Introduction. In the second part, a Literature Review is provided about the research topic. Finally, in the third part, Conclusion and Recommendations are presented.

Covid-19 pandemisi, 1 Aralık 2019 günü Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan bir virüs salgınıdır. Virüsün ilk nasıl ve hangi yolla ortaya çıktığı hala kesinlik kazanmış değildir. İlgili virüs salgını, çok kısa süre içerisinde Çin’den bütün Dünya’ya yayılmıştır. Türkiye’de ilk Covid-19 vakası ise Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart 2020’de tespit edilmiştir. Covid-19’a bağlı ilk ölüm de 15 Mart 2020 tarihinde gözlemlenmiştir. Covid-19 pandemisi Dünya üzerinde ekonomi, üretim, lojistik, eğitim, sağlık, turizm, otomotiv, havacılık ve spor başta olmak üzere birçok alanda etkili olmuştur. Virüs, çok sayıda vakaya ve ölüme neden olmuştur. Aslına bakılırsa, bu husus hala da devam etmektedir. Zira, virüs zaman içerisinde mutasyona uğramış ve farklı varyantları ortaya çıkmıştır. Her bir varyantın etkisi, bulaşıcılığı, yayılma hızı ve etkileri farklıdır. Dünya’da birçok ülkede aşılanmanın başlaması ve devam etmesi sayesinde ise ölüm vakalarında azalış trendine girilmiştir. Halihazırda, ölüm vakalarının çok büyük bir kısmı aşısız veya aşı eksiği bulunan kişilerden kaynaklanmaktadır. Günümüzde, Covid-19 pandemisinin tamamen hayatımızdan çıktığını ve virüs probleminin ortadan kalktığını iddia etmek imkansızdır. Ancak, artık yavaş yavaş Covid-19 pandemisi sonrası dönem de konuşulmaya ve tartışılmaya başlanmıştır. Hiç şüphesiz, Covid-19 pandemisi sonrası döneme tamamen geçildiğinde, bir takım eski alışkanlıklar ortadan kalkacak ve bizi farklı bir iş dünyası ile yeni bir düzen karşılıyor olacaktır. Dolayısıyla, işletmelerin hayatta kalması ve sürdürülebilir rekabet açısından Covid-19 pandemisi sonrası döneme şimdiden hazır olmak gereklidir. Bu çalışmada, Covid-19 pandemisi sonrası döneme hazırlık için işletmelere yönelik muhasebesel, finansal ve yönetimsel öneriler sunulmaktadır. Araştırma kapsamında bütüncül bir bakış açısı benimsenerek, çok yönlü analizlerin yapılmasına özen gösterilmiştir. Çalışmanın ilk bölümü Giriş’e ayrılmıştır. İkinci bölümde, araştırma konusuyla ilgili Literatür Taraması yapılmıştır. Son olarak, üçüncü bölümde ise Sonuç ve Öneriler sunulmuştur.