Comparison of Sustainable Settlement Models: Eco-City and Citta Slow


Çetinkaya Z. , Ciravoğlu Demirdizen A.

İdealkent, vol.7, no.18, pp.246-267, 2016 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 18
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : İdealkent
  • Page Numbers: pp.246-267

Abstract

Societies are and have been in search for ideal city throughout the history. The search for the “ideal” which is perceived to solve the problems of era, formed urban typologies. Nowadays, one of the most significant problems in settlements are environmental problems. Using natural resources as if they were unlimited means that next generation will have difficulty for to meet their needs in the future. These are directly related to sustainability. Sustainability of the settlement is probably the most important issue that is going to shape future. These subjects affect urban typology studies and parameters of sustainable settlements. There are wide range of settlement models whose goal is sustainability in the world. Even if these models have some differences in scale or methods, the major similarity is that their goal is to become eco-friendly and sustainable. Today, the most common models are eco-cities and slow cities (cittaslow). In this study, comparison of the eco-city and slow city are evaluated. These models are compared with sustainability's economic, ecologic and social dimensions. Similarities, differences of the models and the effects of the urban typologies are mentioned. According to results of the research, eco-cities in Turkey pay attention to ecological dimension. As for slow cities in Turkey, they carry out the projects which include all dimensions almost evenly.

Tarih boyunca ve günümüzde toplumlar her zaman ideal kent arayışında oldular. Dönemin sorunlarına çözüm olabilecek kent olarak algılanan “ideal” arayışı kentsel tipolojileri şekillendirdi. Günümüzde yerleşimlerin en önemli sorunlarından biri çevre sorunlarıdır. Doğal kaynakları sınırsızmışçasına kullanmak gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılamada sorun yaşayacakları anlamına gelmektedir. Bu konu sürdürülebilirlikle doğrudan ilişkilidir. Yerleşimlerde sürdürülebilirlik geleceği şekillendirebilecek en önemli konulardandır. Tüm bunlar kentsel tipoloji çalışmalarını ve yerleşimlerin sürdürülebilirlik parametrelerini etkilemektedir. Dünyada sürdürülebilirliği hedefleyen, farklı zamanlarda ortaya çıkmış çok sayıda yerleşim modeli vardır. Ölçek gibi bazı farklılıklara sahip olsalar bile tüm bu yerleşimlerin ulaşmak istedikleri hedef ortaktır. Bunlar çevre dostu ve sürdürülebilir olmaktır. Günümüzde Türkiye'de en yaygın olan modeller eko-kent ve yavaş kent modelleridir. Bu çalışma kapsamında incelenen konu eko-kent ve yavaş kent modellerinin karşılaştırılmasıdır. Bu iki kent modeli sürdürülebilirliğin ekolojik, sosyal ve ekonomik boyutlarına göre karşılaştırılmış, bu modellerin benzerlik ve farklılıkları ile kentsel tipolojiye etkisine değinilmiştir. Bu veriler ışığında ekokent ve yavaş kentlerin birbirlerine göre olumlu ve olumsuz yanları vurgulanmıştır. Araştırmanın sonucuna göre eko-kentler sürdürülebilirliğin ekolojik boyutuna dikkat çekerken, yavaş kentler sürdürülebilirliğin tüm boyutlarını içeren projeler yürütmektedir.