Are There Clinical, Pathological, Metabolic, and Prognostic Differences Between Cavitary and Non-Cavitary Lung Cancer?


Creative Commons License

Doğan C., Kıral N., Torun Parmaksız E., Salepçi B., Çağlayan B., Fidan A., ...More

Fırat Tıp Dergisi, vol.25, no.3, pp.130-134, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Fırat Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.130-134

Abstract

Objective: Our study was planned to investigate the clinical, radiometabolic (PET-CT), and survival properties of primary lung cancer with cavitary.

Material and Method: The files of patients diagnosed as primary lung cancer in our clinic between 2014 and 2016 were examined. The cases were divided into two groups as primary lung cancer with cavity and without cavity. Demographic, radiological, clinical, radiometabolic and survival properties of both groups were recorded. The data of both groups were compared with each other. Results: A total of 323 cases with a mean age of 61.6 ± 9.8 years were included in the study. There were 36 primary lung cancer cases with and 287 lung cancer cases without cavity. The rate of primary lung cancer with cavity was 11.1%. The rate of cavitation was significantly higher in squamous cell carcinomas (p =0.024). The size of lung cancer with cavity (65 mm) was greater than lung cancer without cavity (50 mm) Mean, maximum ? (p =0.001). Median overall survival in cavitary cancers was 14 ± 2.7 months. In non-cavitary cancers, this time was 12 ± 0.8 months (p =0.887). Otherwise, age, gender, smoking history, cancer stage, treatment characteristics, radiometabolic properties and survival were similar in both groups (p >0.05).

Conclusion: The most common cavitation in lung cancers is seen in squamous cell cancers. Clinical, radiometabolic and survival characteristics of cavitary lung cancers are similar to those of noncavitary lung cancer.

Amaç: Çalışmamız kaviter primer akciğer kanserlerinin klinik, radyometabolik (PET-BT) ve sağ kalım özelliklerini araştırmak için planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2014-2016 yılları arasında primer akciğer kanseri tanısı almış olguların dosyaları incelendi. Olgular kaviter ve kaviter olmayan primer akciğer kanserleri olarak iki gruba ayrıldı. Her iki grubun demografik, radyolojik, klinik, radyometabolik ve sağ kalım özellikleri kayıt edildi. Her iki grubun verileri birbirleri ile karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 61.6±9.8 yıl olan toplam 323 olgu alındı. Olguların 36’sında kavite var iken, 287’sinde kavite yoktu. Kaviter primer akciğer kanseri oranı %11.1 bulundu. Skuamöz hücreli kanserlerde kavitasyon görülme oranı belirgin olarak fazlaydı (p =0.024). Kavitasyon olan akciğer kanserlerinin boyutu (65 mm), kavitasyon olmayanlarda (50 mm) göre daha büyüktü (p =0.001). Kaviter kanserlerde medyan genel sağ kalım 14±2.7 ay iken, kaviter olmayan kanserlerde bu süre 12±0.8 aydı (p =0.887). Bunun dışında her iki grubun yaş, cinsiyet, sigara öyküsü, kanser evresi, tedavi özellikleri, radyometabolik özellikleri benzerdi (p >0.05). Sonuç: Akciğer kanserlerinde kaviteleşme en sık skuamöz hücreli kanserlerde görülür. Kaviter akciğer kanserlerinin klinik, radyometabolik ve sağ kalım özellikleri kaviter olmayanlar ile benzerdir.