Örgütlerde bilgi transferi sürecini tamamlayıcı boyut: Bilgi sürekliliğinin yönetimi


KESKİN H., AKGÜN A. E. , Kalkan V. D.

XII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı [Uludağ Üniversitesi Yayınları; ISBN: 975-6958-92-8], Bursa, Turkey, 27 May 2004, pp.149-158

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.149-158