Örgütsel öğrenme çalışmalarında yeni açılımlar: Örgütsel zekâ ve bilgi üretimi


Kalkan V. D.

III. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı [Osmangazi Üniversitesi Yayınları No: 108, ISBN: 975-7936-35-9], Eskişehir, Turkey, 25 November 2004, pp.401-407

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.401-407