From Micro-politics to Macro-politics: An Assessment on the Plays of Harold Pinter


Akım Çınar M. S.

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi, vol.0, no.20, pp.49-66, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 20
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.49-66

Abstract

In this essay, the enlargement of the political tone seen in the plays of Harold Pinter is evaluated in the light of postmodern perspectives. His political voice heard in his early and middle period of plays is lower as compared to his plays written after 1980’s. In his early and middle period of plays, power conflicts are raised from the uncertainty implicit in personal relationships. However, in his ‘overtly political’ plays after 1980’s, by integrating all sorts of irremediably local conflicts of everyday life arbitrarily, a much more macro terrain is reflected as a challenging power itself. Thus, his early lower political tone is turned into an audible voice as a shout to the uncertainty of this power.

Bu yazıda, Harold Pinter oyunlarındaki politik tonun geçirdiği genişleme postmodern bir bakış açısıyla değerlendirilmektedir. Yazarın ilk ve orta dönem oyunlarındaki politik ses, ilişkilere içkin belirsizlikten doğan gücün metaforik bir düzeyde verilmesi sebebiyle daha düşüktür. Yazarın 1980 sonrası yazdığı ‘açıkça politik’ oyunlarındaysa, gündelik yaşamdaki mikro-politikaların düzensiz bir aradalığı, makro düzeyde tanımlanması çok daha zor bir güce tekabül etmektedir. Dolayısıyla, yazarın önceki oyunlarında duyulan politik ton, artık çok daha belirsiz bir güce yöneltilmiş somut bir haykırışa dönüşür.