Kişilik Hakkı Kapsamında Çocuklar Üzerinde Yapılacak Klinik Araştırmalar


Ergün Topcu M.

Legal Hukuk Dergisi, cilt.18, ss.4147-4176, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 18 Konu: 213
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Legal Hukuk Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.4147-4176

Özet

Günümüzde de önem kazanan klinik araştırmaların belirli prosedürlere bağlanması insan hakları ve korunması gereken kişilik hakları açısından önem arz etmektedir. Savunmasız grupta kabul edilen çocuklar üzerinde yapılacak klinik araştırmalar yetişkin bireylerden özel durumları gereği daha sıkı kurallara bağlanmış ve etik kurallara tabi tutulmuştur. Klinik araştırmalar ile çocukların vücut bütünlüğü kapsamında bedensel bütünlüklerinin ve ruhsal bütünlüklerinin ihlalinin en az düzeye indirilmesi veya ortadan kaldırılabilmesi için araştırmalar sırasında ulusal ve uluslararası mevzuatta yer alan kurallar ile etik ilkelere üst derecede uyulmalıdır.


Restricting clinical researches, which gained prominence nowadays, with certain procedures is important for human rights and personal rights that needs protection. Clinical researches that will be studied on children, which are acknowledged as the vulnerable group, are subjected to firmer rules and ethical rules. In order to minimize or remove the violation of bodily integrity and mental integrity within the context of children's physical integrity, the rules and ethical principles in national and international regulations should be strictly followed