Yükseköğretimde Modern Dillerin Eğitimi: Uluslararasılaşma yahut Küreselleşme


Tiryakiol S.

Teknik Rapor, ss.1-26, 2021

  • Yayın Türü: Diğer Yayınlar / Teknik Rapor
  • Basım Tarihi: 2021
  • Sayfa Sayıları: ss.1-26

Özet

Yükseköğretimde uluslararasılaşma, son yıllarda yayımlanan Strateji Belgeleri’nde en sık vurgulanan hususlardan birisidir. Uluslararasılaşmanın birçok boyutu olmakla birlikte bütün boyutlara temel teşkil edeni dil politikaları ve planlamalarıdır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda “bilgi ekonomisi” adı verilen yeni bir ekonomik yapının içerisindeyiz. Bu yapıda modern diller de yalnızca uzmanlık amacıyla öğrenilmemekte, uluslararası dolaşımın en pratik araçlarından biri olduğu için “herkes” tarafından öğrenilmektedir. Üniversitelerin kalitesi de öğrencilerine önerebildiği dil öğrenme imkânları ve dil derslerini mevcut programlarıyla entegre edebilme becerisi ile paralel olarak yükselmektedir. Bütün bunlara rağmen üniversitelerin tek yönlü ve anglofon merkezli küreselleşmenin baskılarına eşit ilişkiye dayalı uluslararasılaşma ile çözümler geliştirmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de ve dünyada modern diller eğitimi kurumsal yapılanmaları açısından incelenmiş, Türkiye’deki örnekleri dünyadaki örnekleri ile karşılaştırılarak çeşitli öneriler sunulmuştur. Sonuç olarak eşit ilişkiye dayalı bir uluslararasılaşma için Türkiye’de modern dillerin üniversitelerin programlarına daha sıkı entegre edilmesi, İngilizce’nin günümüz dünyasındaki rolüne göre İngilizce derslerinin ağırlığı sürdürülse de ülkenin değişen ihtiyaçlarına göre eğitimi verilen modern dillerin çeşitlendirilmesi, üniversitelerin kendi programlarına uygun dil planlamalarını yapabilmeleri, dil eğitiminde görülen kurumsal kopukluğun merkezî ve Ar-Ge ağırlıklı bir birim ile giderilmesi gerektiği anlaşılmıştır.