Şeairin Sekülarizasyonu ve Türkçe Ezan


Creative Commons License

Kutay T., ÇAĞLAR İ.

Memleket Siyaset Yönetim, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.4, ss.29-43, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 4 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Memleket Siyaset Yönetim, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.29-43

Özet

Bu makalede öncelikle Türk sekülerizasyonunun karakteristiği göz önünde bulundurulduğunda ezanın 18 yıl boyunca Türkçe okunmasının hangi politik anlama geldiği sorusuna yoğunlaşılacaktır. Bunun için “Sekülerleşme” ve “sekülerizasyon” kavramları arasındaki anlam farklılıkları netleştirilecektir. Daha sonra “Türk sekülerleşmesi"nin muhatabı olan Sünni İslam’ı Batı sekülerleşmesinin muhatabı olan Katolisizm’den ayıran temel faktörler ele alınacaktır ve bu bağlamda “Türk sekülerizasyonu”nun karakteristiğinin ayırt edici özellikleri ortaya konulmaya çalışılacaktır. Sonuç olarak çalışma her ne kadar Katolik tecrübeden farklı olsa da, Türkiye’de Sekülerleşme sürecinde İslamiyet’in de bir sekülarizasyon yaşadığını ve bunun Türkçe ezan örneğinde olduğu gibi şeair üzerinden gerçekleştiğini iddia etmektedir. Anahtar Kelimeler: Sekülarizasyon, Sekülerleşme, Şeair, Türkçe Ezan, Kültürel Hafıza, Kollektif Hafıza.

Secularization of Signs and Symbols and Turkish Ezan Abstract This article will primarily focus on – with reference to the main characteristic of Turkish secularization- the political meaning of recitation of Turkish translation of ezan, call for prayers, for eighteen years. For this sake the difference between the meanings of säkularisierung (making secular) and säkularisation (secularization) will be clearified. Then major factors that differentiate Sunni Islam, the target of Turkish secularization, from the Catolicisim, the target of Western secularization, will be explained and the distinctive characteristics of Turkish secularization will be revealed. In conclusion, the article claims that although it is different from the Catholic experience Islam in the Turkish case experienced a secularization through the religious sign and symbols such as the recitation of Turkish translation of ezan. Keywords: Secularization, Säkularisierung, Religious signs and symbols, Turkish translation of ezan, Cultural memory, Collective memory.