Meanlin Model for Solar Radiation Estimation


Creative Commons License

Güçlü Y. S.

İklim Değişikliği ve Çevre, vol.5, no.1, pp.26-31, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: İklim Değişikliği ve Çevre
  • Page Numbers: pp.26-31

Abstract

Bu çalışmada harmonik çözümlemeye benzer bir çözümleme yöntemi kullanılarak güneşlenme süresinden günlük güneş ışınımı tahmini yapılmıştır. Burada harmonik çözümleme yerine ortalamalarla bir salınım elde edilmiştir. Ancak, ortalamalar tek başına yetersiz kalacağından Anström-Prescott modeli ile birlikte karma (hibrit) bir model geliştirilmiştir. Ortalamalar ve Angström-Prescott Lineer (doğrusal) modelini birlikte içeren OrtLin modeli kurulurken ölçülmüş değerler öncelikle salınımdan arındırılması ve akabinde Angström-Prescott modelinin kurulması düşüncesi yatmaktadır. Türkiye’nin Gaziantep ilinde ölçülen veriler kullanılarak kurulan OrtLin modeli uygulama aşamasında Angström-Prescott modeli ile kıyaslanmıştır. Yeni modelden elde edilen tahminler, Angström-Prescott modelinin tahminlerine kıyasla daha iyi bir şekilde ortaya çıkmıştır.