Çatışma Yönetimi


Çankır B.

Eğitim Kurumları İşletmeciliği Kuram, Araştırma, Uygulama, İbrahim Hakan Karataş,Ezgi Dede, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.295-316, 2020

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Nobel Yayın Dağıtım
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.295-316
  • Editörler: İbrahim Hakan Karataş,Ezgi Dede, Editör

Özet

Değişim, tüm insanlık tarihi boyunca kaçınılmaz bir durum olmuş aynı zamanda da evrensel bir nitelik taşımıştır. Örgütsel değişim ise örgütlerin alt sistemlerinde meydana gelen olumlu veya olumsuz tüm değişikliklerdir. Örgütler ve eğitim kurumları, bulundukları yoğun rekabet ortamında rakiplerine fark atabilmek, yaşamlarını sürdürebilmek için çevrelerindeki bu değişimlere uyum sağlamak zorundadır. Geleneksel kurum süreklilik için tasarlanmıştır. Dolayısıyla, var olan bütün kurumların -işletmeler, okullar veya üniversiteler veya hastaneler- değişimi kabul etmek ve değişebilmek için özel gayret sarf etmeleri gerekmektedir (Drucker, 2014). Değişime yönelik kuruluşlar istikrar değil, değişim için tasarlanmıştır. Bir eğitim kurumunun yetenek yönetimi, ödül sistemleri, yapı, bilgi ve karar süreçleri ve liderlik konularında değişiklik kabiliyetini destekleyen tasarım kurallarına dayanır. Hızla değişen bir ortamda, bu değişim yeteneği sürdürülebilir bir rekabet avantajı kaynağı olabilir (Cummings & Worley, 2009).
Çatışma kavramı üzerinde evrensel olarak uzlaşılan bir tanım olmamakla birlikte genel olarak; grupların ve bireylerin fizyolojik, sosyolojik, inançlar ve diğer istekler konusunda çekişmeyi içeren bir etkileşim sürecine karşılık gelmektedir. Birçok kaynak, çatışmayı bireyler arası iletişim olarak göstermektedir. Konuyu birçok psikoloji, sosyoloji
ve iletişim gibi disiplinler ele alıp incelemektedirler. Çatışma kavramı özellikle, birey ve grupların fizyolojik, güç ve statü, inanç, türlü istek ve tercihler, sosyolojik ve psikolojik ihtiyaçlar gibi konularda çekişmeyi içeren sosyal bir etkileşim süreçlerine karşılık gelmektedir. (Bayrak, 1996). Çatışmanın eğitim kurumları işletmelerindeki potansiyel kaynakları ise belirsizlik göstermektedir. Amacı, çerçevesi, yoğunluğu, usulü, çatışmayı oluşturan kişi veya grupların sayısı ve sonuçları oran olarak büyük değişiklik göstermektedir. (Appelbaum ve diğerleri, 1999). Bu bölümde örgütsel çatışmalar, çatışma yaklaşımları, çatışma türleri, çatışma yönetimi ve modelleri, hem genel hem de eğitim kurumları işletmeleri perspektifinden incelenecektir.