KURUM VE KURULUŞLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ


Creative Commons License

KUZUCUOĞLU A. H.

ENYAK 2018 Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği Koruma Kurtarma Ve Olay Yeri İnceleme Teknikleri Konferansı, Gaziantep, Türkiye, 27 Nisan 2018, ss.20-21

  • Basıldığı Şehir: Gaziantep
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.20-21

Özet

KURUM VE  KURULUŞLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

Doç.Dr. Alpaslan H. KUZUCUOĞLU

A Sınıfı İGU, Yangın Eğitmeni

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

alpaslan.kuzucuoglu@medeniyet.edu.tr

 

 

Yeni            iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımının  esasını teşkil eden Risk Değerlendirmesi, Acil Durum Planlama Çalışmaları, İş Sağlığı ana başlıklarının temel kavramları ile uygulama yöntem ve basamakları hakkında tüm kurum ve kuruluşların 6331 sayılı İSG Kanunu kapsamı dahilinde bilgi sahibi olması gereklidir. Başlıca konular olan; tehlike, risk, kabul edilebilir risk, risk değerlendirmesi, risk değerlendirmesi adımları, risk kontrolü, risk kontrol yöntemleri, acil durum planlaması, iş sağlığı uygulamaları hakkında bilgi edinmeleri ve aynı zamanda diğer kurumlarla da bilgi paylamışında bulunması iş kazalarının minimize edilmesini sağlayacaktır. 2012 yılında yürürlüğe giren kanunla birlikte risk değerlendirmesi, çalışanların katılımı, uzman katkısı sağlanması, çalışanların bilgilendirilmesi,  çalışanların eğitimi,  koruma önleme anlayışı,  acil durum hazırlığı, çalışanın hayati bir tehlike ile karşılaştığında çalışmaktan kaçınması öngörülmektedir. Bu yeni anlayışla tüm kurum ve kuruluşlarının herhangi bir iş kazası ya da acil durumla yüz yüze gelmemesi için önceden önleyici tedbirler paketi içeren uygulamaları bir politika olarak benimsemeleri ve bunu ivedilikle hayata geçirmeleri önem arz etmektedir. Risk Değerlendirmesi aşamaları;

1-Tehlikelerin Belirlenmesi

2-Tehlikelerin Değerlendirilmesi

3-Risklerin Derecelendirilmesi

4-Kontrol Önlemlerinin Uygulanması:

5-Denetim, İzleme ve Gözden Geçirme safhaları içermelidir. Özellikle kontrol tedbirlerinde eğitim çalışmalarına önem verilip yıllık bazda gerekli temel ve ileri düzey isg eğitimleri çalışanları verilmek üzere planlanmalıdır.

Risklerin belirlenmesinde bilgi ve veri toplama çok önemli olup, işyerinde yürütülen işler, bu işlerin süresi ve sıklığı, işin yürütüldüğü yer, işin kim veya kimler tarafından yürütüldüğü, yürütülen işten etkilenebilecek olanlar, alınmış olan eğitimler, işin yürütümü için ön izin gerekip gerekmediği, işin yürütümü sırasında kullanılacak makine ve ekipman, bu makine ve ekipmanların kullanım talimatları, kaldırılacak veya taşınacak malzemelerle bunların özellikleri, kullanılan kimyasallar ve özellikleri, mevcut korunma önlemleri, daha önce meydana gelmiş olan kaza veya meslek hastalıkları gibi tüm verilerin dokümante edilip, bilgi ve belgenin doğru olarak yönetilmesi gereklidir.

 

Anahtar kelimeler: Kurum Ve  Kuruluşlarda İş Sağlığı Ve Güvenliği, Proaktif Koruma, Önleyici Koruma, Bilgi Yönetimi