Araştırma Alanları

  • Sağlık Bilimleri

  • Tıp

  • Dahili Tıp Bilimleri

  • Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji

  • Tıbbi Farmakoloji ve Toksikoloji

  • Çevre Mühendisliği

  • Çevre Teknolojisi

  • Su Kirliliği ve Kontrolü

  • Mühendislik ve Teknoloji