Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Treatment of ventilator-associated pneumonia (VAP) caused by Acinetobacter: results of prospective and multicenter ID-IRI study.

European journal of clinical microbiology & infectious diseases : official publication of the European Society of Clinical Microbiology, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Portraying infective endocarditis: results of multinational ID-IRI study

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES, cilt.38, ss.1753-1763, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The effect of colistin resistance and other predictors on fatality among patients with bloodstream infections due to Klebsiella pneumoniae in an OXA-48 dominant region.

International journal of infectious diseases : IJID : official publication of the International Society for Infectious Diseases, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Predictors of unfavorable outcome in neurosyphilis: Multicenter ID-IRI Study

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES, cilt.38, ss.125-134, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Radiological data in microbiologically confirmed central nervous system tuberculosis

CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION, cilt.24, ss.1109-1110, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Central nervous system infections in the absence of cerebrospinal fluid pleocytosis

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, cilt.65, ss.107-109, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The burden and epidemiology of community-acquired central nervous system infections: a multinational study

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES, cilt.36, ss.1595-1611, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Tetanus in adults: results of the multicenter ID-IRI study

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES, cilt.36, ss.1455-1462, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Managing atypical and typical herpetic central nervous system infections: results of a multinational study - Authors reply

CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION, cilt.23, ss.421-422, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Resistance mechanisms

ANNALS OF TRANSLATIONAL MEDICINE, cilt.4, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Infections in travellers returning to Turkey from the Arabian peninsula: a retrospective cross-sectional multicenter study

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES, cilt.35, ss.903-910, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Tuberculous and brucellosis meningitis differential diagnosis

TRAVEL MEDICINE AND INFECTIOUS DISEASE, cilt.13, ss.185-191, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The effect of inflammatory cytokines and the level of vitamin D on prognosis in Crimean-Congo hemorrhagic fever

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.8, ss.18302-18310, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Evaluation of tularaemia courses: a multicentre study from Turkey

CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION, cilt.20, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Genitourinary brucellosis: results of a multicentric study

CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION, cilt.20, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Liver involvement in patients with brucellosis: results of the Marmara study.

European journal of clinical microbiology & infectious diseases : official publication of the European Society of Clinical Microbiology, cilt.33, ss.1253-62, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Influenza B-associated encephalopathy in two adults

JOURNAL OF INFECTION AND CHEMOTHERAPY, cilt.18, ss.961-964, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

An adult onset Still's disease mimicking pneumonia

RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, cilt.32, ss.2539-2541, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Necrotizing fasciitis of eyelid secondary to parotitis

EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.18, ss.128-130, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Current Diagnosis and Treatment Approach to Sepsis

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, cilt.7, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Happy ending in two elderly patients with generalized tetanus

Turk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, cilt.72, ss.317-322, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Lenfoma ön tanısıyla splenektomi yapılan izole hepatosplenik multipl apseleri olan sıradışı bir olgu sunumu

Türk Klinik ve İnfeksiyon Hastalıkları KOngresi, Antalya, Türkiye, 21 Mart 2017, ss.318-19

Hastanemizde Solid Organ Transplantasyonu Alıcılarında CMV Yönetimi.

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2016, Ankara, Türkiye, 24 Mart 2016, ss.161

Herpetik Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarının Yönetimi

BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 04 Kasım 2015, ss.439-441

Hydatid cyst disease of the spine: a case report.

25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Copenhagen, Danimarka, 25 Nisan 2015, ss.96

Predicting unfavourable outcome in herpetic meningoencephalitis

25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Copenhagen, Danimarka, 25 Nisan 2015, ss.502

Atipik yerleşimli kist hidatik olguları

17. KLİMİK kongresi, Antalya, Türkiye, 25 Mart 2015, ss.312-313

Disseminated tuberculosis in a patient receiving infliximab

The 6th EURASIA congress of infectious diseases, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 24 Eylül 2014, ss.145

Outbreak of Vancomycin-Resistant Enterococci in Adult Intensive Care Unit.

The 6th EURASIA congress of infectious diseases., Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 24 Eylül 2014

Genitoüriner Bruselloz: Çok merkezli GONCA çalışması sonuçları.

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Mayıs 2014, ss.17

Brusellozda Komplikasyonlar: 177 Olgunun Değerlendirilmesi

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Mayıs 2014, ss.246

Parapleji ile Seyreden Olgu

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Mayıs 2014, ss.5

Tularemi Seyri: 41 Merkezli Çalışma Sonuçları.

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Mayıs 2014, ss.29

Molecular epıdemıology of carbapenem-resıstant acınetobacter baumannıı ısolated ın ıntensıve care unıts.

24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Barcelona, İspanya, 10 Mayıs 2014

Clinical brucellar hepatitis: the results of the ıstanbul-3 study.

24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Barcelona, İspanya, 10 Mayıs 2014

An outbreak of candıdemıa due to candıda parapsılosıs ın adult ıntensıve care unıt.

24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Barcelona, İspanya, 10 Mayıs 2014, ss.1630

Hospıtal-acquıred ınfectıons ın the elderly ın ıntensıve care unıt.

24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Barcelona, İspanya, 10 Mayıs 2014

Genitourinary brucellosis: results of the gonca study

24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Barcelona, İspanya, 10 Mayıs 2014

Evaluation of Spontaneous HBsAg Clearence in Cases with Inactive HBsAg Positivity

Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL), Brisbane, Avustralya, 12 Mart 2015, ss.101

Geriatrik Yoğun Bakım Hastalarında Kateter – İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonları

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 25 Ekim 2013, ss.5

Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Yaşlı Hastalarda Ventilatör İlşkili Pnömoni

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 25 Ekim 2013, ss.1

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 65 Yaş üstü Yoğun Bakım Hastalarında Kan Dolaşımı Enfeksiyonları

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 25 Ekim 2013, ss.5

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğimizde Yatırılarak İzlenen 65 Yaş Üstü Hastaların Değerlendirilmesi.

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 25 Ekim 2013, ss.96

Three invasive infections caused by oral flora after dental manuplations: Case report.

The 4th Eurasia Congress of Infectious Diseas., Saray Bosna, Bosna-Hersek, 01 Haziran 2011, ss.185-186

Kitap & Kitap Bölümleri

Hemşirelik Uygulamalarında Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları

Üriner Sistem Enfeksiyonları, Prof. Dr. Ahmet BAşuSTAoğlu, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zeki AVCI, Editör, Pelikan Tıp & Teknik Kitapçılık, Ankara, ss.267-270, 2016