Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The burden and epidemiology of community-acquired central nervous system infections: a multinational study

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES, cilt.36, ss.1595-1611, 2017 Özet

Tetanus in adults: results of the multicenter ID-IRI study

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES, cilt.36, ss.1455-1462, 2017 Özet

Resistance mechanisms

ANNALS OF TRANSLATIONAL MEDICINE, cilt.4, 2016 Özet

Influenza B-associated encephalopathy in two adults

JOURNAL OF INFECTION AND CHEMOTHERAPY, cilt.18, ss.961-964, 2012 Özet

An adult onset Still's disease mimicking pneumonia

RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, cilt.32, ss.2539-2541, 2012 Özet

Necrotizing fasciitis of eyelid secondary to parotitis

EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.18, ss.128-130, 2008 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Current Diagnosis and Treatment Approach to Sepsis

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, cilt.7, 2018 Özet

Happy ending in two elderly patients with generalized tetanus

Turk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, cilt.72, ss.317-322, 2015
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Lenfoma ön tanısıyla splenektomi yapılan izole hepatosplenik multipl apseleri olan sıradışı bir olgu sunumu

Türk Klinik ve İnfeksiyon Hastalıkları KOngresi, Antalya, Türkiye, 21 Mart 2017, ss.318-19

Hastanemizde Solid Organ Transplantasyonu Alıcılarında CMV Yönetimi.

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2016, Ankara, Türkiye, 24 Mart 2016, ss.161

Herpetik Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarının Yönetimi

BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 04 Kasım 2015, ss.439-441

Hydatid cyst disease of the spine: a case report.

25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Copenhagen, Danimarka, 25 Nisan 2015, ss.96

Predicting unfavourable outcome in herpetic meningoencephalitis

25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Copenhagen, Danimarka, 25 Nisan 2015, ss.502

Atipik yerleşimli kist hidatik olguları

17. KLİMİK kongresi, Antalya, Türkiye, 25 Mart 2015, ss.312-313

Disseminated tuberculosis in a patient receiving infliximab

The 6th EURASIA congress of infectious diseases, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 24 Eylül 2014, ss.145

Outbreak of Vancomycin-Resistant Enterococci in Adult Intensive Care Unit.

The 6th EURASIA congress of infectious diseases., Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 24 Eylül 2014

Genitoüriner Bruselloz: Çok merkezli GONCA çalışması sonuçları.

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Mayıs 2014, ss.17

Brusellozda Komplikasyonlar: 177 Olgunun Değerlendirilmesi

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Mayıs 2014, ss.246

Parapleji ile Seyreden Olgu

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Mayıs 2014, ss.5

Tularemi Seyri: 41 Merkezli Çalışma Sonuçları.

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Mayıs 2014, ss.29

Molecular epıdemıology of carbapenem-resıstant acınetobacter baumannıı ısolated ın ıntensıve care unıts.

24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Barcelona, İspanya, 10 Mayıs 2014

Clinical brucellar hepatitis: the results of the ıstanbul-3 study.

24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Barcelona, İspanya, 10 Mayıs 2014

An outbreak of candıdemıa due to candıda parapsılosıs ın adult ıntensıve care unıt.

24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Barcelona, İspanya, 10 Mayıs 2014, ss.1630

Hospıtal-acquıred ınfectıons ın the elderly ın ıntensıve care unıt.

24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Barcelona, İspanya, 10 Mayıs 2014

Genitourinary brucellosis: results of the gonca study

24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Barcelona, İspanya, 10 Mayıs 2014

Evaluation of Spontaneous HBsAg Clearence in Cases with Inactive HBsAg Positivity

Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL), Brisbane, Avustralya, 12 Mart 2015, ss.101

Geriatrik Yoğun Bakım Hastalarında Kateter – İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonları

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 25 Ekim 2013, ss.5

Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Yaşlı Hastalarda Ventilatör İlşkili Pnömoni

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 25 Ekim 2013, ss.1

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 65 Yaş üstü Yoğun Bakım Hastalarında Kan Dolaşımı Enfeksiyonları

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 25 Ekim 2013, ss.5

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğimizde Yatırılarak İzlenen 65 Yaş Üstü Hastaların Değerlendirilmesi.

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 25 Ekim 2013, ss.96

Three invasive infections caused by oral flora after dental manuplations: Case report.

The 4th Eurasia Congress of Infectious Diseas., Saray Bosna, Bosna-Hersek, 01 Haziran 2011, ss.185-186

Kitap & Kitap Bölümleri

Hemşirelik Uygulamalarında Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları

Üriner Sistem Enfeksiyonları, Prof. Dr. Ahmet BAşuSTAoğlu, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zeki AVCI, Editör, Pelikan Tıp & Teknik Kitapçılık, Ankara, ss.267-270, 2016