Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2005 - 2011 Tıpta Uzmanlık

  Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, Türkiye

 • 1992 - 1998 Lisans

  Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Tıpta Uzmanlık

  Vankomisin dirençli enterokok izolatlarının çeşitli antimikrobiyallere karşı duyarlılıklarının belirlenmesi.

  Sb Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi , Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2015Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Eğitim formasyonu eğitici eğitimi , İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • 2015Sağlık ve Tıp

  Salgın Analizi Kursu , Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

 • 2014Sağlık ve Tıp

  Fungamental Eğitim Programı , Febril Nötropeni Derneği

 • 2014Sağlık ve Tıp

  7. HIVÇG İlk Adımda Hasta Yönetimi Kursu , Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları derneği

 • 2013Sağlık ve Tıp

  Management of İnfection Diseases in General Surgery and Solid Organ Transplantation Course , Gemelli University Polyclinic

 • 2012Sağlık ve Tıp

  Kronik Hepatit Tanı ve Tedavi Kursu , Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

 • 2012Bilişim

  Temel ve Orta Düzey İstatistik Analiz Eğitimi , İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH