Education Information

Education Information

 • 2005 - 2011 Expertise In Medicine

  Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, Turkey

 • 1992 - 1998 Undergraduate

  Firat University, School Of Medıcıne, Turkey

Dissertations

 • 2010 Expertise In Medicine

  Vankomisin dirençli enterokok izolatlarının çeşitli antimikrobiyallere karşı duyarlılıklarının belirlenmesi.

  Sb Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi , Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2015Eğitim formasyonu eğitici eğitimi

  Education Management and Planning , İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • 2015Salgın Analizi Kursu

  Health&Medicine , Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

 • 20147. HIVÇG İlk Adımda Hasta Yönetimi Kursu

  Health&Medicine , Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları derneği

 • 2014Fungamental Eğitim Programı

  Health&Medicine , Febril Nötropeni Derneği

 • 2013Management of İnfection Diseases in General Surgery and Solid Organ Transplantation Course

  Health&Medicine , Universita Cattolica del Sacro Cuore di Milano

 • 2012Kronik Hepatit Tanı ve Tedavi Kursu

  Health&Medicine , Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

 • 2012Temel ve Orta Düzey İstatistik Analiz Eğitimi

  IT , İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH