Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

In situ gamma source radioactivity measurement in Isparta plain, Turkey

ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, cilt.73, ss.3159-3175, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Tectonic activity inferred from velocity field of GNSS measurements in Southwest of Turkey

ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA, cilt.48, ss.109-121, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EĞİRDİR GÖL HAVZASININ DE MARTONNE YÖNTEMİ İLE KURAKLIK ANALİZİ

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.6, no.2, ss.229-238, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Isparta Sehir Merkezi Yüzey Topragındaki Radyoakativite Düzeyi

Süleyman Demirel Ãœniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.14, no.1, ss.111-119, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Depremselliği ve Deprem Tehlike Analizi

Süleyman Demirel Ãœniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.14, no.1, ss.84-94, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Güneydoğu Anadolu Çarpışma Kuşağındaki (Malatya-Elazığ-Bingöl-Diyarbakır-Adıyaman) Litosferik Yapının Manyetik ve Gravimetrik Yöntemler ile Araştırılması

İstanbul Yerbilimleri Dergisi (E.A:İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi), cilt.22, no.2, ss.105-108, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sismik P Dalga Hızlarından Yararlanarak Termal Kondüktivite Yapısının Belirlenmesi: Isparta Örneği

Süleyman Demirel Ãœniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.13, no.1, ss.60-73, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gutenberg Richter Bağıntısındaki b Değerinin Tespiti İçin Alternatif Bir Metot ve Güneybatı Türkiye de Bir Uygulaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.8, no.2, ss.67-78, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Depreme Dayanıklı Yapılaşma için Zemin Sınıfları ve İvme Tepkileri (Tayvan örneği)

Süleyman Demirel Ãœniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.10, no.3, ss.428-436, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Isparta Sismograf İstasyonu Altındaki Kabuk Yapısının Belirlenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.5, no.3, ss.111-127, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of present day seismicity in the Aegean Region using Kaltek Method

XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, Selanik, Yunanistan, 23 Eylül 2010, ss.176-177

Zemin sınıfları ve ivme tepkileri

17. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 14 Kasım 2006, ss.184

INVERSION OF RECEIVER FUNCTIONS FOR CRUSTAL STRUCTURE BENEATH THE ISPARTA ANGLE

The 26th IUGG Conference on Mathematical Geophysics, Sea Of Galilee, İsrail, 04 Haziran 2006, ss.113-114

Pisidia Antiocheia'sı Roma Hamamı

1. Uluslararası Pisidia Antiocheia Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 02 Temmuz 1997, ss.51-67