Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EĞİRDİR GÖL HAVZASININ DE MARTONNE YÖNTEMİ İLE KURAKLIK ANALİZİ

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.6, no.2, ss.229-238, 2018

Isparta Sehir Merkezi Yüzey Topragındaki Radyoakativite Düzeyi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.14, no.1, ss.111-119, 2010

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Depremselliği ve Deprem Tehlike Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.14, no.1, ss.84-94, 2010

Sismik P Dalga Hızlarından Yararlanarak Termal Kondüktivite Yapısının Belirlenmesi: Isparta Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.13, no.1, ss.60-73, 2009

Depreme Dayanıklı Yapılaşma için Zemin Sınıfları ve İvme Tepkileri (Tayvan örneği)

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.10, no.3, ss.428-436, 2006

Isparta Sismograf İstasyonu Altındaki Kabuk Yapısının Belirlenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.5, no.3, ss.111-127, 2003

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of present day seismicity in the Aegean Region using Kaltek Method

XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, Selanik, Yunanistan, 23 Eylül 2010, ss.176-177

Zemin sınıfları ve ivme tepkileri

17. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 14 Kasım 2006, ss.184

INVERSION OF RECEIVER FUNCTIONS FOR CRUSTAL STRUCTURE BENEATH THE ISPARTA ANGLE

The 26th IUGG Conference on Mathematical Geophysics, Sea Of Galilee, İsrail, 04 Haziran 2006, ss.113-114

Pisidia Antiocheia'sı Roma Hamamı

1. Uluslararası Pisidia Antiocheia Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 02 Temmuz 1997, ss.51-67