Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1996 - 2001 Doktora

  Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği, Türkiye

 • 1992 - 1995 Yüksek Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği, Türkiye

 • 1986 - 1991 Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2001 Doktora

  Isparta Sismograf İstasyonu Altındaki Yerkabuğu ve Üst Manto Yapısının Belirlenmesi / Determination of The Crustal and Mantle Structure Beneath The Isparta Seismograph Station

  Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği

 • 1995 Yüksek Lisans

  Yeraltı Yapısının Reflektivite Yöntemi ile Modellenmesi ve Sonlu Farklar Çözümü ile Mukayesesi

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği