Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 1992 - 2001Araştırma Görevlisi

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği

Yönetimsel Görevler

 • 2019 - Devam Ediyor Dekan

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 • 2018 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

 • 2015 - 2018Merkez Müdürü

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Deprem Ve Jeoteknik Araştırma Merkezi

 • 2015 - 2018Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

 • 2006 - 2009Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği

 • 2006 - 2009Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

 • 2007 - 2008Merkez Müdürü

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Deprem Ve Jeoteknik Araştırma Merkezi

Yönetilen Tezler

 • Terk Edilmiş Kromit Maden Sahasının Yeniden İşletilebilirliğinin Araştırılması

  KALYONCUOĞLU Ü. Y.

  Ç.ÇELİK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018

 • Eğirdir Gölü Beslenme Havzası ve Gölün Geleceği

  KALYONCUOĞLU Ü. Y.

  S.AKTAŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018

 • Güneybatı Anadolu Bölgesinde Frekans Bağımlı Soğurulma

  KALYONCUOĞLU Ü. Y.

  E.GÜR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018

 • Batı Anadolu’da Depremsellik, Gerilme Dağılımı ve Sismik Tehlike Analizi

  KALYONCUOĞLU Ü. Y.

  N.CEYLA(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Mikrotremör Yöntemiyle Manisa İl Merkezi ve Yakın Çevresinin Yer Etkisinin İncelenmesi

  KALYONCUOĞLU Ü. Y.

  F.ŞENHİSAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Türkiye’nin Güncel Depremselliği ve Deprem Tehlikesi

  KALYONCUOĞLU Ü. Y.

  T.ÖNCEL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Pisidia Antiokheia Antik Kenti Gözetleme Kulesi Arkeojeofizik (Yer Radarı ve Elektrik Özdirenç) Araştırması

  KALYONCUOĞLU Ü. Y.

  G.ÜSTOL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013

 • Deprem Riski Açısından Isparta-Anadolu Mahallesinin Makro-Mikro Bölgelemesi

  KALYONCUOĞLU Ü. Y.

  N.CEYLA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011

 • Arkeolojik Alanlarda Yapılan Jeofizik Çalışmalar: Psidia Antiocheia örneği

  KALYONCUOĞLU Ü. Y.

  Y.EREK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011

 • Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Birimlerinde Ölçülen Radyasyon Dozları ve İnsan Sağlığına Etkisi

  KALYONCUOĞLU Ü. Y.

  N.YOLDAŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011

 • Isparta Çünür Bölgesi'nde Yüzey Dalgası Yöntemi (MASW) ile Zemin Özelliklerinin Araştırılması

  KALYONCUOĞLU Ü. Y.

  N.YİĞİTER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008

 • Isparta Il Merkezi Mikro-bölgeleme Analizi

  KALYONCUOĞLU Ü. Y.

  S.SELİM(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008

 • Güneybatı Türkiye'de Depremsellik ve Deprem Tehlike Analizi

  KALYONCUOĞLU Ü. Y.

  V.GÖKÇE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007

 • Werner, Euler ve Analitik Sinyal Tekniklerinin Kuramsal Olarak Karşılaştırılması ve Bu Tekniklerin Mardin Derik Yükselimine Ait Manyetik Anomaliye Uygulanması

  KALYONCUOĞLU Ü. Y.

  N.AYTEN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007

 • Mikrotremor Yöntemini Kullanarak Kastamonu İl Merkezinin Zemin Hakim Periyodunun, Büyütme Faktörünün ve K Değerinin Belirlenmesi

  KALYONCUOĞLU Ü. Y.

  C.İSTANBULLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005