Araştırma Alanları

  • Jeofizik Mühendisliği

  • Sismoloji

  • Deprem Sismolojisi

  • Uygulamalı Jeofizik

  • Yer Fiziği

  • İnşaat Mühendisliği

  • Geoteknik

  • Zemin Dinamiği

  • Mühendislik ve Teknoloji