Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Cross-Cultural Research on Psychotherapy: The Need for a Change

JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY, vol.50, no.1, pp.100-115, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Depresyon ve Kaygı Belirtilerinin Kişilerarası Tarz ve Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Açısından İncelenmesi

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.3, pp.147-154, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Dehşet Yönetimi Kuramı Çerçevesinde Benlik Saygısı ve Bağlanmanın Rolü

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, vol.11, no.1, pp.129-139, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Üstbilişsel perspektiften depresyon ve tedavisi üzerine bir derleme

Klinik Psikoloji Dergisi, vol.1, no.1, pp.34-43, 2017 (Peer-Reviewed Journal)