Education Information

Education Information

 • 2009 - 2016 Doctorate

  Istanbul University, Faculty Of Economics, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, Turkey

 • 2006 - 2009 Postgraduate

  Istanbul University, Faculty Of Political Sciences, Uluslararası İlişkiler, Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Uludağ Üniversitesi, İibf, Uluslararası İlişkiler, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  OTORİTER ARAP REJİMLERİNDE DEĞİŞİM, SÜREKLİLİK VE ORDU: KARŞILAŞTIRMALI PERSPEKTİFTEN MISIR VE SURİYE

  İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

 • 2009 Postgraduate

  LİBERAL YURTTAŞLIK DÜŞÜNCESİNİN CEMAATÇİ YAKLAŞIM AÇISINDAN ELEŞTİRİSİ

  İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate Arabic

 • C1 Advanced English