Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Dream Anxiety on Sleep Quality in Inflammatory Bowel Diseases.

Digestive diseases (Basel, Switzerland), cilt.38, ss.380-389, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The role of leadership perception as a mediator between managers' self-monitoring and subordinate attitudes

JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY, cilt.157, sa.3, ss.295-307, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Decision pathways and individual motives in informal caregiving during cancer treatment in Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE, cilt.18, sa.6, ss.569-576, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Psikolojik İyi Halin Sürdürülebilir Kalite Algısını Yordamada Yönetici Cinsiyeti Düzenleyici Etmen Midir?

BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL, cilt.8, sa.4, ss.69-82, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sürdürülebilir Kalite Ölçeğinin Sektörlere Göre Ölçme Değişmezliği

28. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2020, ss.449-457

Understanding change in implicit prejudice toward female leadership. Dissertation Award Presentation

19 th Annual Global Conference of International Leadership Association, Brussels, Belçika, 12 - 15 Ekim 2017, ss.1-20

Malleability of implicit prejudice toward female leadership: a longitudinal field study

76. Annual Congress of Academy of Management, California, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 10 Ağustos 2015, ss.127-145

Pick your words carefully! Leader gender, emotional regulation request and follower reactions

74. Annual Congress of Academy of Management, Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 11 Ağustos 2014, ss.156-185

Leadership metaphors as schemas: individual, task and organizational predictors

28. International Congress of Applied Psychology, Paris, Fransa, 1 - 04 Temmuz 2014, ss.1-20

The psychosocial impact of MS patients and their caregivers in the Turkish population

28th Congress of the European-Committee-for-Treatment-and-Research-in-Multiple-Sclerosis, Lyon, Fransa, 10 - 13 Ekim 2012, cilt.18, ss.257 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Örgüt Psikolojisinde Duygu Düzenleme

Duygu Düzenleme, Gizem Cesur,Ela Arı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.261-276, 2020

İşitme

Duyum ve Algı, Prof. Dr. Gökhan Malkoç,Fatma Girgin Kardeş, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.262-287, 2019