Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Mayıs 2019 TÜBİTAK Projesi

    1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

  • Şubat 2019 TÜBİTAK Projesi

    3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

  • Aralık 2018 TÜBİTAK Projesi

    2224 - Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye