Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Overview of Four Fundamental Theories of Organizations

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.22, ss.730-746, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MONEY, BANKS, AND SAVINGS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF TURKISH LAYPEOPLE'S SOCIAL REPRESENTATIONS OVER FIVE PERIODS (1999-2017)

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.10, ss.53-77, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

İşletme Ortaklıklarının Sürdürülebilirliğinde İş Etiği

İş Ahlakı Dergisi, cilt.12, ss.207-209, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

The Relationship between the Choice of Global Expansion Strategy and Market Orientation through Organizational Learning Perspective

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), cilt.6, ss.308-317, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE RATIONAL VS. BEHAVIORAL APPROACHES TO STRATEGY THINKING

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.9, ss.184-204, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Qualitative Look into Gendered Entrepreneurship in Turkey

ISTANBUL BUSINESS RESEARCH, cilt.47, ss.105-123, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Üniversitelerde Psikolojik Taciz: Araştırma Görevlisi ve Yardımcı Doçentlere Yönelik Bir Araştırma

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, cilt.54, ss.103-119, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Affective Approach to Organizational Justice and Work Stress

IIB INTERNATİONAL REFEREED ACADEMİC SOCİAL SCİENCES JOURNAL, no.19, ss.117-145, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gendered Entrepreneurship in Turkey: A Qualitative Research

International Conference on Critical Debates in Social Sciences (ICCDSS), İzmir, Türkiye, 05 Ekim 2018, ss.23

Disclosure of Labor Practices in Sustainability Reports: An Examination on the Turkish Banks

12th Corporate Responsibility Research Conference, İstanbul, Türkiye, 12 Ekim 2016, ss.17-18

Kitap & Kitap Bölümleri

Governance as a Bridge to Sustainability

Ethical and Sustainable Supply Chain Management in a Global Context, Akkucuk, U., Editör, Igı Global Publications, Hershey, ss.86-98, 2019

Anlam Yaratma ve Örgütsel Hikayeler

Yönetim ve Davranış, Turhan Erkmen, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.387-419, 2019

Psikolojik Taciz

Yönetim ve Davranış, Turhan Erkmen, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.289-337, 2019

Sustainability Reporting on Labor Practices: An Examination in Turkey

Handbook of Research on Supply Chain Management for Sustainable Development, Akkucuk U., Editör, Igı Global Publications, Hershey Pa, ss.331-351, 2018

Sustainability Reporting and Sustainability in the Turkish Business Context

Ethics and Sustainability in Global Supply Chain Management, Akküçük, U., Editör, Igı Global Publications, Hershey, ss.115-132, 2017

Veri Toplama

Örgüt Geliştirme - Örgütsel Değişime Yön Veren Süreç, Sürgevil Dalkılıç, O., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.127-158, 2016