Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Overview of Four Fundamental Theories of Organizations

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.730-746, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MONEY, BANKS, AND SAVINGS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF TURKISH LAYPEOPLE'S SOCIAL REPRESENTATIONS OVER FIVE PERIODS (1999-2017)

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.10, sa.1, ss.53-77, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

İşletme Ortaklıklarının Sürdürülebilirliğinde İş Etiği

İş Ahlakı Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.207-209, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

The Relationship between the Choice of Global Expansion Strategy and Market Orientation through Organizational Learning Perspective

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), cilt.6, sa.5, ss.308-317, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE RATIONAL VS. BEHAVIORAL APPROACHES TO STRATEGY THINKING

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.9, sa.1, ss.184-204, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Qualitative Look into Gendered Entrepreneurship in Turkey

ISTANBUL BUSINESS RESEARCH, cilt.47, sa.2, ss.105-123, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Üniversitelerde Psikolojik Taciz: Araştırma Görevlisi ve Yardımcı Doçentlere Yönelik Bir Araştırma

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, cilt.54, sa.629, ss.103-119, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Affective Approach to Organizational Justice and Work Stress

IIB INTERNATİONAL REFEREED ACADEMİC SOCİAL SCİENCES JOURNAL, ss.117-145, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gendered Entrepreneurship in Turkey: A Qualitative Research

International Conference on Critical Debates in Social Sciences (ICCDSS), İzmir, Türkiye, 05 Ekim 2018, ss.23

Disclosure of Labor Practices in Sustainability Reports: An Examination on the Turkish Banks

12th Corporate Responsibility Research Conference, İstanbul, Türkiye, 12 Ekim 2016, ss.17-18

Kitap & Kitap Bölümleri

Governance as a Bridge to Sustainability

Ethical and Sustainable Supply Chain Management in a Global Context, Akkucuk, U., Editör, Igı Global Publications, Hershey, ss.86-98, 2019

Anlam Yaratma ve Örgütsel Hikayeler

Yönetim ve Davranış, Turhan Erkmen, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.387-419, 2019

Psikolojik Taciz

Yönetim ve Davranış, Turhan Erkmen, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.289-337, 2019

Sustainability Reporting on Labor Practices: An Examination in Turkey

Handbook of Research on Supply Chain Management for Sustainable Development, Akkucuk U., Editör, Igı Global Publications, Hershey Pa, ss.331-351, 2018

Sustainability Reporting and Sustainability in the Turkish Business Context

Ethics and Sustainability in Global Supply Chain Management, Akküçük, U., Editör, Igı Global Publications, Hershey, ss.115-132, 2017

Veri Toplama

Örgüt Geliştirme - Örgütsel Değişime Yön Veren Süreç, Sürgevil Dalkılıç, O., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.127-158, 2016