Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 10. Örgüt Kuramı Sempozyumu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2017 Sivil Toplumda İyi Yönetişim Sertifika Programı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Case Writing Workshop / Case-Study Alliance Turkey

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2016 Yönetim ve Organizasyon Çalıştayı: Güncel Kavramlar ve Metodoloji

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Case Teaching Workshop / Case-Study Alliance Turkey

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Haziran 2010 İşletme Bölümü 2010 Mezunları Bölüm Üçüncüsü

  İstanbul Bilgi Üniversitesi

 • Haziran 2010 Ekonomi Bölümü 2010 Mezunları Bölüm Birincisi

  İstanbul Bilgi Üniversitesi

Burslar

 • 2016 - 2017 H. Orhan Argüden Yönetişim Bursu

  Vakıf

 • 2013 - 2017 2211A - Genel Yurtiçi Doktora Burs Programı

  TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 6

h-indeksi (WOS): 2