Arş.Gör.Dr.

TUTKU SEÇKİN ÇELİK


SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

Eğitim Bilgileri

2013 - 2019

2013 - 2019

Doktora

Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

2014 - 2017

2014 - 2017

Ön Lisans

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Medya Ve İletişim, Türkiye

2010 - 2013

2010 - 2013

Yüksek Lisans

Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

2007 - 2010

2007 - 2010

Lisans Çift Anadal

İstanbul Bilgi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Türkiye

2005 - 2010

2005 - 2010

Lisans

İstanbul Bilgi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Doktora

Sustainability in the Turkish Business Context

Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

2013

2013

Yüksek Lisans

Psikolojik Taciz: Öğretim Elemanlarına Yönelik Bir Araştırma

Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

THE RATIONAL VS. BEHAVIORAL APPROACHES TO STRATEGY THINKING

Seçkin Çelik T.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.9, ss.184-204, 2019 Özet
Link

2015

2015

An Affective Approach to Organizational Justice and Work Stress

SEÇKİN ÇELİK T.

IIB INTERNATİONAL REFEREED ACADEMİC SOCİAL SCİENCES JOURNAL, no.19, ss.117-145, 2015
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

The relationship between the choice of global expansion strategy and market orientation through organizational learning perspective

SEÇKİN ÇELİK T.

ASEAD V. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 27 Mayıs 2019, ss.120

2018

2018

Gendered Entrepreneurship in Turkey: A Qualitative Research

Seçkin Halaç D., SEÇKİN ÇELİK T.

International Conference on Critical Debates in Social Sciences (ICCDSS), İzmir, Türkiye, 05 Ekim 2018, ss.23
Link

2016

2016

Disclosure of Labor Practices in Sustainability Reports: An Examination on the Turkish Banks

SEÇKİN ÇELİK T. , Seçkin-Halaç D.

12th Corporate Responsibility Research Conference, İstanbul, Türkiye, 12 Ekim 2016, ss.17-18
Link

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Ethical and Sustainable Supply Chain Management in a Global Context

Akküçük U., SEÇKİN ÇELİK T.

Governance as a Bridge to Sustainability, Akkucuk, U., Editör, Igı Global Publications, Hershey, ss.86-98, 2019
Link

2019

2019

Yönetim ve Davranış

Seçkin Halaç D., SEÇKİN ÇELİK T.

Anlam Yaratma ve Örgütsel Hikayeler, Turhan Erkmen, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.387-419, 2019
Link

2019

2019

Yönetim ve Davranış

Minibaş Poussard J., İdiğ Çamuroğlu M., SEÇKİN ÇELİK T.

Psikolojik Taciz, Turhan Erkmen, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.289-337, 2019
Link

2018

2018

Handbook of Research on Supply Chain Management for Sustainable Development

SEÇKİN ÇELİK T. , Seçkin-Halaç D.

Sustainability Reporting on Labor Practices: An Examination in Turkey, Akkucuk U., Editör, Igı Global Publications, Hershey Pa, ss.331-351, 2018
Link

2017

2017

Ethics and Sustainability in Global Supply Chain Management

SEÇKİN ÇELİK T.

Sustainability Reporting and Sustainability in the Turkish Business Context, Akküçük, U., Editör, Igı Global Publications, Hershey, ss.115-132, 2017
Link

2016

2016

Örgüt Geliştirme - Örgütsel Değişime Yön Veren Süreç

Seçkin-Halaç D., SEÇKİN ÇELİK T.

Veri Toplama, Sürgevil Dalkılıç, O., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.127-158, 2016
Link

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Şubat 2019

Şubat 2019

10. Örgüt Kuramı Sempozyumu

İzmir

Kasım 2017

Kasım 2017

Sivil Toplumda İyi Yönetişim Sertifika Programı

İstanbul

Şubat 2017

Şubat 2017

Case Writing Workshop / Case-Study Alliance Turkey

İzmir

Kasım 2016

Kasım 2016

Yönetim ve Organizasyon Çalıştayı: Güncel Kavramlar ve Metodoloji

İstanbul

Ekim 2016

Ekim 2016

Case Teaching Workshop / Case-Study Alliance Turkey

İstanbul

Ödüller

Haziran 2010

Haziran 2010

İşletme Bölümü 2010 Mezunları Bölüm Üçüncüsü

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Haziran 2010

Haziran 2010

Ekonomi Bölümü 2010 Mezunları Bölüm Birincisi

İstanbul Bilgi ÜniversitesiBurslar

2016 - 2017

2016 - 2017

H. Orhan Argüden Yönetişim Bursu

Vakıf

2013 - 2017

2013 - 2017

2211A - Genel Yurtiçi Doktora Burs Programı

TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1