Eğitim Bilgileri

Tıpta Uzmanlık, Sağlık Bakanlığı, Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji, Türkiye 1988 - 1992
Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Türkiye 1979 - 1985

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Sağlık ve Tıp, Certificate of da Vinci System Training As a Console Surgeon, Acıbadem University CASE, 2018
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Eğiticilerin Eğitimi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2015
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Eğiticilerin Eğitimi, Haydarpaşa Numunu Hastanesi, 2010
Sağlık ve Tıp, Pediatric Urology, Baylor Collage of Medicine, 1990

Yaptığı Tezler

Tıpta Uzmanlık, Benign Prostat Hipertrofisinde Medikal ve Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Ürodinamik Testlerle Değerlendirilmesi, Sağlık Bakanlığı, Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ürolpji, 1992

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Tıp, Cerrahi Tıp Bilimleri, Üroloji

Mesleki Deneyim

Diğer Akademik Görev, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Kurulu, 2017 - Devam Ediyor
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2016 - Devam Ediyor
Fakülte Akademik Kurul Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi, 2016 - Devam Ediyor
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
BAP Koordinatörü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2015 - Devam Ediyor
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Üroloji, 2012 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, 2012 - 2017
Fakülte Akademik Kurul Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2012 - 2015
Diğer İdari Görev, Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2010 - 2012
Diğer İdari Görev, Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, 2005 - 2012
Diğer İdari Görev, Sağlık Bakanlığı, Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, 1999 - 2005

Verdiği Dersler

Urinary Symptoms and Physical Exam Methods, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Minimal invasive procedures and Urology, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Noninvasive and invasive bladder cancer, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Kidney Cancers, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Benign Prostate Hyperplasia, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Üriner Sistem Taş Hastalığı, Lisans, 2015 - 2016
Çocuk Ürolojisi, Lisans, 2015 - 2016

Yönetilen Tezler

ÇAŞKURLU T., Primer Kasa invaze olmayan mesane kanserli hastalarda serum ve idrar TGF-Beta1,NMP-9, TIMP-2, NGFdüzeyleri ve Serum Nötrofil Lenfosit oranı'nın nüks ve progresyon öngörmedeki rolü, Tıpta Uzmanlık, Ö.Efiloğlu(Öğrenci), 2016
ÇAŞKURLU T., Kas invaziv olmayan mesane kanserli hastalarda serum ve idrar HER2/neu protein düzeyinin önemi, Tıpta Uzmanlık, Ö.Arıkan(Öğrenci), 2014
ÇAŞKURLU T., Açık ve laparoskopik parsiyel nefrektominin klinik, histopatolojik ve böbrek fonksiyonları açısından karşılaştırılması, Tıpta Uzmanlık, M.Kılıç(Öğrenci), 2013
ÇAŞKURLU T., Transrektal Ultrasonografi Eşliğinde Alınan Prostat Biyopsilerinde Hiperekoik Nodüllerin Prostat Kanserindeki Tanı Değeri, Tıpta Uzmanlık, A.Aydın(Öğrenci), 2012
ÇAŞKURLU T., Koroner Arter Hastalığının şiddeti ile Erektil Disfonksiyon Arasındaki ilişki., Tıpta Uzmanlık, H.Lütfi(Öğrenci), 2011
ÇAŞKURLU T., Yüzeyel Mesane Kanserlerinde Hyaluronidaz-1(HYAL-1) Ekspresyonunun Rekürrens ve Progresyon Üzerine Etkisi., Tıpta Uzmanlık, E.İlhan(Öğrenci), 2011
ÇAŞKURLU T., Radikal Prostatektomi spesmenlerinde Hyaluronidase-1 ekspresyonunun biyokimyasal relaps üzerine etkisi., Tıpta Uzmanlık, B.Güner(Öğrenci), 2010
ÇAŞKURLU T., Mesane tümörlerinde Re-TUR un prognoz ve survi üzerine etkisi, Tıpta Uzmanlık, H.Samet(Öğrenci), 2010
ÇAŞKURLU T., Hipospadias Etyolojisinde Activating Transcription Factor-3 (ATF-3) Genin Rolü., Tıpta Uzmanlık, S.Demir(Öğrenci), 2009
ÇAŞKURLU T., Metabolik Sendromlu Hastalarda Seksüel Disfonksiyon Prevalansı., Tıpta Uzmanlık, S.Ordu(Öğrenci), 2008
ÇAŞKURLU T., Üriner sistem Hastalığının Etyolojisinde Alfa-2 Heremans Schmid Glikoproteininin(Fetuin-A) yeri, Tıpta Uzmanlık, H.Polat(Öğrenci), 2008

Jüri Üyelikleri

Akademik Kadroya Atama, Prof. Kadrosuna Atanma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Temmuz, 2018
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Dosyası Değerlendirme Jüri, Dışardan, Haziran, 2018
Akademik Kadroya Atama, Doçentlik Kadrosuna Atanma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haziran, 2018
Akademik Kadroya Atama, Yardımcı Doçent Atama Jürisi, TC Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Şubat, 2018
Akademik Kadroya Atama, Yardımcı Doçent Atama Jürisi, TC Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Şubat, 2018
Akademik Kadroya Atama, Profesör kadrosuna atanma, Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Şubat, 2018
Akademik Kadroya Atama, Profesör kadrosuna atanma, Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Şubat, 2018
Akademik Kadroya Atama, Yardımcı Doçent atanma Jürisi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi , Ocak, 2018
Akademik Kadroya Atama, Prof atama jürisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Kasım, 2017
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sözlü Sınav, Muğla Üniveristesi, Başkent Üniversitesi, Ekim, 2017
Akademik Kadroya Atama, Prof atama jürisi, Bahçeşehir Üniversitesi, Ekim, 2017
Akademik Kadroya Atama, Prof atama jürisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ekim, 2017
Akademik Kadroya Atama, Doç.Dr.Gökhan Atış, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Haziran, 2017
Akademik Kadroya Atama, Dr. Zeynel Canoğulları, Kemerburgaz Üniversitesi, Haziran, 2017
Akademik Kadroya Atama, Profesör kadrosuna atanma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mayıs, 2017
Doçentlik Sınavı, Dosya değerlendirme aşaması, Muğla Üniversitesi), Mayıs, 2017
Doçentlik Sınavı, Dosya değerlendirme aşaması, Başkent Üniversitesi, Konya, Mayıs, 2017
Doçentlik Sınavı, Dosya değerlendirme aşaması, Acıbadem Üniversitesi, Mayıs, 2017
Akademik Kadroya Atama, Yard. Doç kadrosuna atanma, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Nisan, 2017
Akademik Kadroya Atama, Yardımcı Doçentlik Atama Jürisi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Nisan, 2017
Akademik Kadroya Atama, Yardımcı Doçentliğe atanma, Beykoz Üniversitesi, Mart, 2017
Akademik Kadroya Atama, Yardımcı Doçentliğe atanma, Kocaeli Üniversitesi, Mart, 2017
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sözlü Sınavı, Kars Kafkas Üniversitesi, Şubat, 2017
Akademik Kadroya Atama, Prof kadroya atanma jürisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Şubat, 2017
Akademik Kadroya Atama, Yardımcı Doçentliğe atanma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Şubat, 2017
Akademik Kadroya Atama, Prof kadroya atanma jürisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Şubat, 2017
Akademik Kadroya Atama, Doçentlik kadrosuna atanma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Şubat, 2017
Akademik Kadroya Atama, Prof kadroya atanma jürisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Ocak, 2017
Akademik Kadroya Atama, Prof kadroya atanma jürisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Ocak, 2017
Akademik Kadroya Atama, Prof kadroya atanma jürisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Ocak, 2017
Akademik Kadroya Atama, Prof kadrosuna atanma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kasım, 2016
Akademik Kadroya Atama, Yard. Doç. Kadrosuna atanma, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kasım, 2016
Akademik Kadroya Atama, Doçentlik kadrosuna atanma, Medipol Üniversitesi, Ekim, 2016
Akademik Kadroya Atama, Profesör Kadrosuna atama, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haziran, 2016
Akademik Kadroya Atama, Katip Çelebi Üniversitesi Doçentlik atama jürisi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Haziran, 2016
Akademik Kadroya Atama, Profesör kadrosuna atama, Yeditepe Üniversitesi, Ocak, 2016
Akademik Kadroya Atama, Doçentlik Kadrosuna Atama, Yeditepe Üniversitesi, Ocak, 2016
Akademik Kadroya Atama, Doçentlik kadrosuna atama, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Aralık, 2015
Akademik Kadroya Atama, Prof Kadrosuna Atama, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Aralık, 2015
Akademik Personel Sınavı, Başasistanlık Sınavı, Sağlık Bakanlığı, Eylül, 2015
Akademik Kadroya Atama, Prof Kadrosuna Atama, Konya Selçuklu Üniversitesi, Selçuk Tıp Fakültesi, Eylül, 2015
Akademik Kadroya Atama, Yardımcı Doçentlik Atama Jürisi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Temmuz, 2015
Akademik Kadroya Atama, Doçentlik Kadrosuna Atanma, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Haziran, 2015
Akademik Kadroya Atama, Profesörlük atama jürisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Haziran, 2015
Akademik Kadroya Atama, Profesörlük atama jürisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Haziran, 2015
Akademik Kadroya Atama, Doçentlik Kadrosuna Atanma, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Haziran, 2015
Doçentlik Sınavı, Doçentlik sözlü sınav Jüriliği, ÜAK, Nisan, 2015
Akademik Kadroya Atama, Doçentlik Kadrosuna Atanma, Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji AD, Nisan, 2015
Akademik Kadroya Atama, Doçentlik Kadrosuna Atanma, Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, Nisan, 2015
Akademik Kadroya Atama, Doçentlik Kadrosuna Atanma, Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, Nisan, 2015
Akademik Kadroya Atama, Profesörlük atama jürisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ocak, 2015
Akademik Kadroya Atama, Profesörlük atama jürisi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi,, Ocak, 2015
Akademik Kadroya Atama, Profesörlük atama jürisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ocak, 2015
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Dosya Değerlendirme Jüriliği, ÜAK, Kasım, 2014
Akademik Kadroya Atama, Yardımcı Doçent kadrosuna atanma, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi, Kasım, 2014
Akademik Kadroya Atama, Yardımcı Doçent kadrosuna atanma, Medipol Üniversitesi, Ekim, 2014
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sözlü Sınav Jüriliği, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eylül, 2014
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Adayı , Dosya değerlendirme aşaması, Mart, 2014
Akademik Kadroya Atama, Doçentlik kadrosuna atanma, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Ocak, 2014
Akademik Kadroya Atama, Profesör kadrosuna atanma Jüri üyeliği, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi(GATA), Ocak, 2014
Akademik Kadroya Atama, Profesör kadrosuna atanma Jüri üyeliği, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi(GATA), Ocak, 2014
Akademik Kadroya Atama, Profesörlük kadrosuiçin Jüri üyeliği, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Kasım, 2013
Akademik Kadroya Atama, Sağlık Bakanlığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim görevlisi atama , Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ekim, 2013
Akademik Kadroya Atama, Profesör atama Jüri üyeliği, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Temmuz, 2013
Akademik Kadroya Atama, Eğitim görevlisi atama Jüri üyeliği, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Haziran, 2013
Akademik Kadroya Atama, Profesör kadrosuna atanma Jüri üyeliği, Gazi Üniversitesi, Mart, 2013
Akademik Kadroya Atama, Profesör atama Jüri üyeliği, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mart, 2013
Akademik Kadroya Atama, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörlük Ataması İçin Jüri Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Mart, 2013
Akademik Kadroya Atama, Profesör kadrosuna atanma Jüri üyeliği, Gazi Üniversitesi, Mart, 2013
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık sınavı jüri üyeliği, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Şubat, 2013
Akademik Kadroya Atama, Yardımcı Doçent Atama Jürisi, Medipol Üniversitesi, Temmuz, 2012
Akademik Kadroya Atama, Yardımcı Doçent Atama Jürisi, Medipol Üniversitesi, Temmuz, 2012
Akademik Kadroya Atama, Profesör Atama Jürisi, Yeditepe Üniversitesi, Haziran, 2012
Akademik Kadroya Atama, Profesör Atama Jürisi, Karaelmas Üniversitesi, Mayıs, 2012
Doçentlik Sınavı, Doçentlik sınav jürisi, Üniversiteler arası Kurul, Nisan 2012, Doçentlik sınav jürisi, Üniversiteler arası Kurul, Nisan 2012, Nisan, 2012
Akademik Kadroya Atama, Profesör kadrosuna atanma Jüri üyeliği, Karabük Üniversitesi , Mart, 2012
Akademik Kadroya Atama, Profesör Atama Jürisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kasım, 2011
Akademik Kadroya Atama, Yardımcı Doçent Atama Jürisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Ekim, 2011
Akademik Personel Sınavı, Sağlık Bakanlığı Şef ve Şef Muavinliği Sınavı Jürisi, Sağlık Bakanlığı, Haziran, 2010
Akademik Kadroya Atama, Sağlık Bakanlığı Klinik Şefliği Atama Jürisi, Sağlık Bakanlığı, Ağustos, 2008

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

ATIŞ R. G. , EFİLOĞLU Ö., İŞMAN F. K. , YILDIRIM A., ÇAŞKURLU T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 33. Avrupa Üroloji Kongresi' ne katılmak, 2018 - 2018
YILDIRIM A., ÇAŞKURLU T., TURAN T., İŞMAN F. K. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Böbrek taşlarının tedavisinde Böbrek taşı nedeniyle retrograd intrenal cerrahi (RIRS) ve extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) uygulanan hastalarda akut renal hasarın değerlendirilmesi, 2017 - 2018
EROL B., ÇAŞKURLU T., ÖZKANLI S. Ş. , DANACIOGLU Y., KARAMAN M. İ. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Interstisyel Sistit Hayvan Modelinde Intravezikal Hyaluronik asit Kondroitin Sulfat ve Kombine Tedavi İnstilasyonlarının Karşılaştırılması, 2017 - 2018
SILAY M. S. , ÇULPAN M., ÇAŞKURLU T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bir sosyal platform olan Twitter'da sünnetle ilgili tartışma noktaları, 2017 - 2017
KARAMAN M. İ. , YILMAZ S. N. , EROL B., ÇAŞKURLU T., EFİLOĞLU Ö., AKALIN İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, AGRESİF PROSTAT KANSERİ ETYOLOJİSİNDE miRNA VE TREG İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, 2015 - 2016
EROL B., SÖĞÜT S., ÇAŞKURLU T., ULUS İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sıfır-iskemi parsiyel nefrektomi modelinde, 3 farklı hemostatik ajanın etkinlik ve güvenilirlik açısından karşılaştırılması, 2014 - 2016
EROL B., SÖĞÜT S., ÖZKANLI S. Ş. , ÇAŞKURLU T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Testis iskemi reperfüzyon hasarını önlemede çoklu antioksidan ile thymoquinone’nun etkinliğinin karşılaştırılması, 2014 - 2015
ÇAŞKURLU T., TÜBİTAK Projesi, Prostat kanserinin progresyonunda miRNA rolü, 2010 - 2014

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Medeniyet Medical Journal, Danışma Kurul Üyesi, 2016 - Devam Ediyor
İstanbul Kuzey Klinikleri Tıp Dergisi, Değerlendirme Kurul Üyesi, 2014 - Devam Ediyor
Nobel Medicus, Danışma Kurul Üyesi, 2010 - Devam Ediyor
Endoüroloji Bülteni, Danışma Kurul Üyesi, 2008 - Devam Ediyor
Yeni Üroloji Dergisi, Danışma Kurul Üyesi, 2007 - Devam Ediyor
Bakırköy Tıp Dergisi, Danışma Kurul Üyesi, 2005 - Devam Ediyor
Türk Üroloji Dergisi, Danışma Kurul Üyesi, 2006 - 2013

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

Yönetim Kurulu Üyesi, 2015 - Devam Ediyor
Üye, 2012 - Devam Ediyor
Üye, 2012 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, 2010 - Devam Ediyor
Üye, 2010 - Devam Ediyor
Üye, 2008 - Devam Ediyor
Üye, 1993 - Devam Ediyor
Üye, 1992 - Devam Ediyor
Üye, 1992 - Devam Ediyor
Üye, 1992 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, 2008 - 2015
Başkan, 2011 - 2013
Başkan, 2010 - 2012

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

27. Türk Üroloji Kongresi, İskele, Ekim, 2018
WCE(Word Congress of Endourology), Paris, Eylül, 2018
ERUS (European Robotic Urology Society) Congress, Marseille, Eylül, 2018
8th Eurasian Urooncology Congress, Tbilisi, Haziran, 2018
33rd Annual EAU Congress Copenhagen, Kobenhavn, Mart, 2018
Pelvik Taban Cerrahisi Sempozyumu, İstanbul, Mart, 2018
15th Meeting of the EAU Section of Onco-Urology (ESOU18)., Amsterdam, Ocak, 2018
26. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Ekim, 2017
AUA2017, Massachusetts, Mayıs, 2017
12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, --Seçiniz--, Nisan, 2017
Avrasya Üroonkoloji Kongresi, Edirne, Ocak, 2017
14th International Prostate Forum, Girne, Ekim, 2016
25.Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Ekim, 2016
American Urological Assocciation(AUA) 2016 Congress, California, Mayıs, 2016
Avrasya Üroonkoloji Derneği Bahar Kongresi, Bursa, Nisan, 2016
Anadolu Yakası Üroloji Klinikleri Toplantısı, Nisan, 2016
Extreme Pediatrik Üroloji Toplantısı, İstanbul, Nisan, 2016
İstanbul Medeniyet Üniversitesi TACHE kongresi, İstanbul, Nisan, 2016
EAU2016(Avrupa Üroloji Birliği Kongresi), München, Mart, 2016
Anadolu Yakası Üroloji Klinikleri Toplantısı, İstanbul, Mart, 2016
26th Video-urology Congress, İzmir, Ekim, 2015
24. Uluslararası Katılımlı Türk Üroloji Kongresi, İzmir, Ekim, 2015
11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Antalya, Nisan, 2015
6. Üroonkoloji Kış Kongresi, Bakü, Ocak, 2015
23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Ekim, 2014
The 32ndWorld Congress of Endourology and SWL(WCE2014), Taipei, Eylül, 2014
24th Annual EAU Congress, Stockholm, Mart, 2014
Oncoforum Summary Meeting, Prag, Kasım, 2013
1. Büyük Üroloji Buluşması, Antalya , Ekim, 2013
31st World Congress of Endourology, New Orlians, Ekim, 2013
2nd EULIS Congress, Kopenag, Eylül, 2013
Endoüroloji Derneği Bölgesel Eğitim Toplantısı, Konya, Haziran, 2013
AUA Annual Meeting, San Diago, California, Mayıs, 2013
22nd International Advanced Applied Laparoscopic Urology Mini Laparoscopy Symposium, Moskova, Nisan, 2013
First Academic Conference of Sudanese Urological Association(SUA), Hartum, Mart, 2013
2. Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu, İstanbul, Kasım, 2012
30th World Congress of Endourology and SWL(WCE2012), İstanbul, Eylül, 2012
Challanges in Laparoscopy and Robotics, Roma, Haziran, 2012
AUA Annual Meeting, Atlanta, Mayıs, 2012
22. Ulusal Üroloji Kongresi, Kıbrıs, Girne, Mayıs, 2012
2. Pediatrik Üroloji Kursu, Diyarbakır, Mart, 2012
EndoLive, Beyrut, Mart, 2012
8. Annual Meeting of the Aisian Society of Endourogy, Kyoto, Aralık, 2011
Uluslararası 2. Ürolitiyazis Günleri, İstanbul, Aralık, 2011
29th World Congress of Endourology and SWL, Kyoto, Aralık, 2011
9. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Akara, Ekim, 2011
1st Meeting of The EAU Section of Urolithiasis(EULIS), Londra, Eylül, 2011
6th Eurasian Andrology Summit, Tiran, Nisan, 2011
1. Ulusal Robotik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Mart, 2011
Endoüroloji Derneği Bölgesel Eğitim Toplantısı, Isparta, Şubat, 2011
4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu(Uluslarası katılımlı), Antakya, Şubat, 2011
Pediatrik Ürolithiasis Kursu, Ankara, Ocak, 2011
İstanbul Bölgesi Sağlık İnsan Gücü ve Sağlık Yatırımları Planlama Çalıştayı, İstanbul, Aralık, 2010
21. Ulusal Üroloji Kongresi, İstanbul, Ekim, 2010
Functional Endourology, Salzburg, Ekim, 2010
Endoğroloji Derneği Bölgesel Eğitim Toplantısı, Sivas, Eylül, 2010
Eurasian Urology Summit, Moskova, Mayıs, 2010
25th Anniversary EAU Congress, Barcelona, Nisan, 2010
Endoğroloji Derneği Bölgesel Eğitim Toplantısı, Kocaeli, Mart, 2010
6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Antalya, Kasım, 2009

Bilimsel Hakemlikler

TÜBİTAK Projesi
International Urology and Nephrology, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2018
Journal Of Endourology, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2018
Journal of Endourology, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2018
Archivos Espanoles de Urologia, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2018
NCI-Kuzey Klinikleri Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2018
Archivos Espanoles de Urologia, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2018
Medeniyet Medical Journal, Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2018
Journal of Endourology, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2018
International Urology and Nephrology, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2018
International Urology and Nephrology, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2018
International Urology and Nephrology, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2018
International Urology and Nephrology, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2018
Archivos Espanoles de Urologia, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Şubat 2018
PLos One, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2018
Turkish Journal of Urology, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2018
Turkish Journal of Urology, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Aralık 2017
Turkish Journal of Urology, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Kasım 2017
Yeni Üroloji Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2017
Turkish Journal of Urology, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Kasım 2017
Yeni Üroloji Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2017
Journal of Endourology, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2017
Archivos Espanoles de Urologia, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2017
Medeniyet Medical Journal, Hakemli Bilimsel Dergi, Ağustos 2017
International J of Urology, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2017
Journal of Endourology, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2017
İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Ağustos 2017
Turkish Journal of Urology, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2017
Journal Of Endourology, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2017
Yeni Üroloji Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2017
Medeniyet Medical Journal, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2017
Turkish Journal of Urology, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2017
NCI(Northern Clinics of Istanbul, İstanbul Kuzey Klinikleri), Hakemli Bilimsel Dergi, Şubat 2017
J of endourology, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2017
J of endourology, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2017
J of endourology, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2017
Turkish Journal of Urology, Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2016
Journal of Endourology, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2016
Balkan Medical Journal, Hakemli Bilimsel Dergi, Ağustos 2016
Türk Üroloji Kongresi (25. Girne, Kıbrıs) Bildiri hakemliği, Diğer Dergiler, Ağustos 2016
Journal of Endourology, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2016
Journal of Endourology, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2016
Turkish Journal of Urology, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2016
Medeniyet Medical Journal, Hakemli Bilimsel Dergi, Şubat 2016
Journal of Endourology, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2016
Balkan Medical Journal, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2016
Turkish Journal of Urology, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2016
Journal of Turkish Urology, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Kasım 2015
Journal of Endourology, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2015
24. Türk Üroloji Kongresi Sunularının Hakemliği, Diğer Dergiler, Eylül 2015
Yeni Üroloji Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2015
Journal of Endourology, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2015
Turkish Journal of Urology, Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2015
Braz J Urol, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2015
11. Endoüroloji Kongresi Bilimsel sunuları değerlendirme hakemliği, Diğer Dergiler, Mart 2015
JCAM(Journal of Clinical and Analytical Medicine), Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2015
J of Brasilian Urology, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2015
Journal of Clinical and Analytical Medicine, Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2014
Turkish Journal of Urology(Türk Üroloji Dergisi), Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2014
Journal of Clinical and Analytical Medicine, Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2014
Nobel Medicus, Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2014
Türk Üroloji Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2014
International Brazilian Journal of Urology, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2014
Türk Üroloji Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Ağustos 2014
JCAM(Journal of Clinical and Analytical Medicine), Hakemli Bilimsel Dergi, Ağustos 2014
Türk Üroloji Kongresi Bildirileri Hakemliği, Diğer Dergiler, Ağustos 2014
IJCR(International Journal of Clinical Research), Hakemli Bilimsel Dergi, Ağustos 2014
Brazilian J Urol, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2014
Kuzey Klinikleri Tıp Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2014
Nobel Medicus , Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2014
Journal of Clinical and Analytical Medicine, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2014
Türk Üroloji Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2014
Brazilian J Urol, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2014
Dokuz Eylül Tıp Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2014
Journal of Clinical and Analytical Medicine, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2014
Türk Üroloji Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2014
International Brazilian Journal of Urology, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2014
Yeni Üroloji Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2014
Türk Üroloji Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2013
Türkiye Klinikleri Tıp Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2013
Yeni Üroloji Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2013
Türkiye Klinikleri Tıp Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Ağustos 2013
Turkish Journal of Urology(Türk Üroloji Dergisi), Hakemli Bilimsel Dergi, Ağustos 2013
Turkish Journal of Urology(Türk Üroloji Dergisi), Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2013
Nobel Medicus, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2013
Nobel Medicus, Hakemli Bilimsel Dergi, Şubat 2013
Turkish Journal of Urology(Türk Üroloji Dergisi), Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2013
Journal of Clinical abd Analytical Medicine(JCAM), Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2012
Nobel Medicus, Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2012
Turkish Medical Sciences, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2012
Türk Üroloji Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2012
Asian Journal of Andrology, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2005

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

A randomized, double-blind placebo controlled phase IIIb study of the efficacy and safety of continuing Enzalutamide in chemotherapy naive metastatic castration resistant prostate cancer patients treated with docetaxel plus prednisolone who have progressed on Enzalutamide alone, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Turkey, 2015 - Devam Ediyor

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

TÜAK Pediatrik Androloji Kursu, Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2018 - 2018
TÜD Kuzey Marmara Şubesi Aylık Toplantıları, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2018 - 2018
27. Türk Üroloji Kongresi, Davetli Konuşmacı, İskele, Kıbrıs (Kktc), 2018 - 2018
Türk Üroloji Akademisi, Üroloji Yeterlik Sınavı Kursu, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2018 - 2018
WCE(Word Congress of Endourology), Moderatör, Paris, Fransa, 2018 - 2018
8th EUrasian Urooncology Congress, Moderatör, Tbilisi, Gürcistan, 2018 - 2018
TÜAK 3D Modeller-Videolar Eşliğinde Fonksiyonel ve Cerrahi Üroanatomi Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2018 - 2018
TÜAK 3D Modeller-Videolar Eşliğinde Fonksiyonel ve Cerrahi Üroanatomi Sempozyumu, Moderatör, İstanbul, Türkiye, 2018 - 2018
8th EUrasian Urooncology Congress, Moderatör, Tbilisi, Gürcistan, 2018 - 2018
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 3. Öğrenci Kongresi, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2018 - 2018
Türk Üroloji Akademisi RİRC Kursu, Moderatör, İstanbul, Türkiye, 2018 - 2018
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, MEDUTEK Eğitim Programı, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2018 - 2018
Pelvik Taban Cerrahisi Sempozyumu, Panelist, İstanbul, Türkiye, 2018 - 2018
5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2017 - 2017
26. Ulusal Üroloji Kongresi, Davetli Konuşmacı, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2017 - 2017
26. Ulusal Üroloji Kongresi, Oturum Başkanı, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2017 - 2017
Türk Üroloji Akademisi, Excessive Pediatrik Üroloji Kursu, Moderatör, İstanbul, Türkiye, 2017 - 2017
Endoüroloji Derneği 1 e 1 RIRS Kursu, Moderatör, İstanbul, Türkiye, 2017 - 2017
Türk Üroloji Akademisi, Multidisipliner Ürolojik Onkoloji Kursu, Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2017 - 2017
Türk Üroloji Derneği/Türk Üroloji Akademisi 1 e 1 RIRS Kursu, Moderatör, İstanbul, Türkiye, 2017 - 2017
12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Davetli Konuşmacı, Nevşehir, Türkiye, 2017 - 2017
Sağlık Bilimleri Üniversites, Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi, Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2017 - 2017
Türk Üroloji Akademisi, Multidisipliner Ürolojik Onkoloji Kursu, Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2017 - 2017
7. Avrasya Üroonkoloji Kongresi, Moderatör, Edirne, Türkiye, 2017 - 2017
7. Avrasya Üroonkoloji Kongresi, Oturum Başkanı, Edirne, Türkiye, 2017 - 2017
Türk Üroloji Akademisi intravezikal Botilinum toksin enjeksiyonu kursu, Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2017 - 2017
Prostat kanseri tedavisinde olgular eşliğinde multidisipliner yaklaşım, Moderatör, İstanbul, Türkiye, 2016 - 2016
Türk Üroloji Akademisi Robotik Ürolojik Cerrahi Kursu, Moderatör, İstanbul, Türkiye, 2016 - 2016
25. Ulusal Üroloji Kongresi, Oturum Başkanı, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2016 - 2016
25. Ulusal Üroloji Kongresi, Davetli Konuşmacı, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2016 - 2016
25. Ulusal Üroloji Kongresi, Moderatör, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2016 - 2016
25. Ulusal Üroloji Kongresi, Oturum Başkanı, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2016 - 2016
B2B Meeting, Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2016 - 2016
Robotic Renal Transplantation and Renal Surgery Symposium, Panelist, İstanbul, Türkiye, 2016 - 2016
Türk Üroloji Akademisi Laparoskopik böbrek cerrahisi kursu, Davetli Konuşmacı, Diyarbakır, Türkiye, 2016 - 2016
AUA2016, AUA-TAU Joint Meeting, Oturum Başkanı, California, Amerika Birleşik Devletleri, 2016 - 2016
Türk Üroloji Akademisi, Multidisipliner Üroonkoloji Kursu, Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2016 - 2016
Kocaeli Üniversitesi Aylık Bilimsel Toplantıları, Davetli Konuşmacı, Kocaeli, Türkiye, 2016 - 2016
Extreme Pediatrik Üroloji Toplantısı, Moderatör, İstanbul, Türkiye, 2016 - 2016
Avrasya Üroonkoloji Derneği Bahar Kongresi, Panelist, Bursa, Türkiye, 2016 - 2016
Türk Üroloji Derneği Kanıta Dayalı dergi Klübu, Moderatör, İstanbul, Türkiye, 2016 - 2016
Endoüroloji Derneği Mini-fellowship programı, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2016 - 2016
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Böbrek Günleri, Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2016 - 2016
Türk Üroloji Akademisi Operatif Videolar Eşliğinde Pediatrik Üroloji Sempozyumu, Panelist, İstanbul, Türkiye, 2016 - 2016
Türk Üroloji Derneği Aylık Bilimsel Toplantıları, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2016 - 2016
Anadolu Yakası Üroloji Klinikleri Aylık Bilimsel Toplantısı, Moderatör, İstanbul, Türkiye, 2016 - 2016
Türk Üroloji Akademisi BPH Cerrahi Güncelleme Kursu, Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2016 - 2016
Türk Üroloji Akademisi Operatif Videolar Eşliğinde Pediatrik Üroloji Sempozyumu, Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2016 - 2016
Sağlık Bakanlığı Prostat Kanseri Taraması Çalıştayı, Panelist, Ankara, Türkiye, 2015 - 2015
4. İstanbul Ürolitiyazis Günleri, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2015 - 2015
Türk Üroloji Akademisi Böbrek Tümörü Güncelleme Kursu, Moderatör, İstanbul, Türkiye, 2015 - 2015
26th Video-Urology Congress, Davetli Konuşmacı, İzmir, Türkiye, 2015 - 2015
Endoüroloji Derneği Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi Taş Hastalıkları toplantısı ve Kursu, Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2015 - 2015
24. Türk Üroloji Kongresi, Davetli Konuşmacı, İzmir, Türkiye, 2015 - 2015
Türk Üroloji Akademisi İstanbul Bölgesel RİRC Kursu, Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2015 - 2015
11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Moderatör, Antalya, Türkiye, 2015 - 2015
11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Oturum Başkanı, Antalya, Türkiye, 2015 - 2015
Türk Üroloji Derneği Üroloji Akademisi Mültidisipliner Ürolojik Onkoloji Kursu, Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2015 - 2015
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aylık bilimsel toplantıları, Davetli Konuşmacı, Kocaeli, Türkiye, 2015 - 2015
6. Üroonkoloji Kış Kongresi, Oturum Başkanı, Azerbaycan, 2015 - 2015
2. Kartal Üroloji Günleri, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2014 - 2014
3. İntrarenal Cerrahi Kursu(Flexist), Moderatör, İstanbul, Türkiye, 2014 - 2014
23. Ulusal Üroloji Kongresi, Davetli Konuşmacı, Antalya, Türkiye, 2014 - 2014
23. Ulusal Üroloji Kongresi, Moderatör, Antalya, Türkiye, 2014 - 2014
23. Ulusal Üroloji Kongresi, Moderatör, Antalya, Türkiye, 2014 - 2014
23. Ulusal Üroloji Kongresi, Davetli Konuşmacı, Antalya, Türkiye, 2014 - 2014
23. Ulusal Üroloji Kongresi, Panelist, Antalya, Türkiye, 2014 - 2014
Türk Üroloji Derneği 1. 2. ve 3. yıl asistan eğitim programı, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2014 - 2014
Türk Üroloji Derneği Üroloji Akademisi Mültidisipliner Ürolojik Onkoloji Kursu, Panelist, İstanbul, Türkiye, 2014 - 2014
Türk Üroloji Derneği Doğu Karadeniz Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı, Davetli Konuşmacı, Trabzon, Türkiye, 2014 - 2014
Endoüroloji Derneği 1 e 1 PNL eğitimi, Moderatör, İstanbul, Türkiye, 2014 - 2014
3. Pediatrik Ürolitiyazis Kursu, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2014 - 2014
Endoüroloji Derneği Diyarbakır Bölgesel Eğitim Toplantısı, Oturum Başkanı, Diyarbakır, Türkiye, 2013 - 2013
Endoüroloji Derneği Diyarbakır Bölgesel Eğitim Toplantısı, Davetli Konuşmacı, Diyarbakır, Türkiye, 2013 - 2013
3. İstanbul Ürolithiasis toplantısı, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2013 - 2013
1.Büyük Üroloji Buluşması, Davetli Konuşmacı, Antalya, Türkiye, 2013 - 2013
1.Büyük Üroloji Buluşması, Moderatör, Antalya, Türkiye, 2013 - 2013
Endoüroloji Derneği Çanakkale Bölgesel Eğitim Toplantısı, Moderatör, Çanakkale, Türkiye, 2013 - 2013
10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Moderatör, Antalya, Türkiye, 2013 - 2013
10. Ulusal Endoürolji Kongresi, Moderatör, Antalya, Türkiye, 2013 - 2013
22nd Advenced Applied Laparoscopic Urology course and Mini-laparoscopy Symposium, Moderatör, Rusya, 2013 - 2013
10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Moderatör, Antalya, Türkiye, 2013 - 2013
10. Ulusal Endoürolji Kongresi, Moderatör, Antalya, Türkiye, 2013 - 2013
10. Ulusal Endoürolji Kongresi, Oturum Başkanı, Antalya, Türkiye, 2013 - 2013
Türk Üroloji Derneği Kuzey Marmara Şubesi Aylık Eğitim Toplantıları, Panelist, İstanbul, Türkiye, 2013 - 2013
First Scientific Conference of Sudanese Urological Association, Davetli Konuşmacı, Sudan, 2013 - 2013
Avrasya Üroonkoloji Derneği Eğitim Toplantısı, Moderatör, İstanbul, Türkiye, 2013 - 2013
5th Urooncology Winter Congress, Moderatör, Makedonya, 2013 - 2013
5th Urooncology Winter Congress, Moderatör, Makedonya, 2013 - 2013
Endoüroloji Derneği "1 e 1 Laparoskopi Eğitimi", Davetli Konuşmacı, Kütahya, Türkiye, 2012 - 2012
Avrasya Üroonkoloji Derneği Prostat Kanserinde Zor Olgular Paneli, Panelist, İstanbul, Türkiye, 2012 - 2012
30th World Congress of Endourology and SWL, Moderatör, İstanbul, Türkiye, 2012 - 2012
30th World Congress of Endourology and SWL, Moderatör, İstanbul, Türkiye, 2012 - 2012
30th World Congress of Endourology and SWL, Moderatör, İstanbul, Türkiye, 2012 - 2012
Endoüroloji Derneği Bölgesel Eğitim Toplantıları, Panelist, Isparta, Türkiye, 2011 - 2011
Pediatrik Ürolithiasis Kursu, Moderatör, Ankara, Türkiye, 2011 - 2011
21. Ulusal Türk Üroloji Kongresi, Panelist, İstanbul, Türkiye, 2010 - 2010
Functional Endourology, Oturum Başkanı, Avusturya, 2010 - 2010
21. Ulusal Türk Üroloji Kongresi, Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2010 - 2010
Functional Endourology, Davetli Konuşmacı, Avusturya, 2010 - 2010
Endoüroloji Derneği Bölgesel Toplantıları, Oturum Başkanı, Sivas, Türkiye, 2010 - 2010
10th International Applaied Laparoscopic Urology Course and Symposium, Oturum Başkanı, Yunanistan, 2010 - 2010
Endoüroloji Derneği Bölgesel Toplantıları, Oturum Başkanı, Bursa, Türkiye, 2010 - 2010
The Eurasian Urology Summit, Panelist, Rusya, 2010 - 2010
TÜrk Üroloji Derneği Aylık Bilimsel Toplantılar, Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2010 - 2010
TÜrk Üroloji Derneği Aylık Bilimsel Toplantılar, Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2010 - 2010
Bakırköy Tıp Günleri. Yeni Teknik ve Teknolojiler Toplantısı, Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2010 - 2010
Endoüroloji Derneği Bölgesel Eğitim Toplantıları, Davetli Konuşmacı, Kocaeli, Türkiye, 2010 - 2010
Endolive, Davetli Konuşmacı, Singapur, 2010 - 2010
Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji Toplantıları, Davetli Konuşmacı, Gaziantep, Türkiye, 2009 - 2009
8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Davetli Konuşmacı, Antalya, Türkiye, 2009 - 2009
Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji Toplantıları, Davetli Konuşmacı, Ankara, Türkiye, 2009 - 2009
Türk Üroloji Derneği Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Sınava Hazırlık Kursu, Davetli Konuşmacı, Ankara, Türkiye, 2009 - 2009
8. Ulusal Androloji Kongresi, Oturum Başkanı, İzmir, Türkiye, 2009 - 2009
Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji Toplantıları, Oturum Başkanı, Konya, Türkiye, 2009 - 2009
Endoüroloji Bölgesel Toplantıları, Davetli Konuşmacı, Elazığ, Türkiye, 2009 - 2009
Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji Toplantıları, Oturum Başkanı, Kayseri, Türkiye, 2009 - 2009
7th Applied Laparoscopic Urology Course and Symposium, Panelist, Ankara, Türkiye, 2009 - 2009
Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji Toplantıları, Oturum Başkanı, Ankara, Türkiye, 2009 - 2009
20. Ulusal Üroloji Kongresi, Panelist, Antalya, Türkiye, 2008 - 2008
20. Ulusal Üroloji Kongresi, Oturum Başkanı, Antalya, Türkiye, 2008 - 2008
5. TÜYÜK Sınavı Hazırlık Kursu, Davetli Konuşmacı, Bolu, Türkiye, 2008 - 2008
4. TÜYÜK Hazırlık Kursu, Davetli Konuşmacı, Kocaeli, Türkiye, 2007 - 2007
2. Üroonkoloji Kış Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, Bursa, Türkiye, 2007 - 2007
Türk Üroloji Derneği Asistan Eğitim Toplantıları, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2005 - 2005
6. Ulusal Androloji Kongresi, Davetli Konuşmacı, İzmir, Türkiye, 2005 - 2005
1. Üroonkoloji Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2005 - 2005
Türk Üroloji Derneği Asistan Eğitim Programları, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2004 - 2004
Türk Üroloji Derneği Asistan Eğitim Toplantıları, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2004 - 2004
Türk Androloji Derneği Sürekli Eğitim Programları, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2004 - 2004
Türk Üroloji Derneği Aylık Eğitim Toplantıları, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2003 - 2003
Türk Üroloji Derneği Aylık Eğitim Toplantıları, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2003 - 2003
Türk Üroloji Derneği Asistan Eğitim Programları, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2003 - 2003
7. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komisyonu Kursu, Oturum Başkanı, Nevşehir, Türkiye, 2003 - 2003
5. Ulusal Androloji Kongresi, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2003 - 2003
Türk Üroloji Derneği Asistan Eğitim Toplantıları, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2003 - 2003

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):525
h-indeksi (WOS):15

Ödüller

ÇAŞKURLU T., Best Poster in the session "The ideal of minimal-invasive stone treatment", The European Association of Urology, Mart 2018
ÇAŞKURLU T., En İyi Bildiri Ödülü, 5.Ürolitiyazis Günleri (Uluslararası Katılımlı), Aralık 2017
ÇAŞKURLU T., 25. Ulusal Üroloji Kongresi Endoüroloji Dalında en iyi bildiri Birincilik ödülü, Türk Üroloji Derneği, Ekim 2016
ÇAŞKURLU T., Bilimsel ve mesleki etkinlikler kategorisi Sağlık Bilimlerinde ikincilik ödülü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mart 2014
ÇAŞKURLU T., 2013 yılı içerisinde Bilimsel ve Mesleki Etkinlikler kategorisinde Sağlık Bilimlerinde Birincilik ödülü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mart 2014
ÇAŞKURLU T., 2010 yılı Bilimsel Yayın 3.lük ödülü, Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aralık 2010