Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

 • 2016 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 2016 - Devam Ediyor Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi

 • 2015 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi

 • 2015 - Devam Ediyor BAP Koordinatörü

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • 2012 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2012 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Üroloji

 • 2012 - 2017Bölüm Başkanı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

 • 2012 - 2015Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Verdiği Dersler

 • Yüksek LisansUrinary Symptoms and Physical Exam Methods

 • Yüksek LisansMinimal invasive procedures and Urology

 • Yüksek LisansNoninvasive and invasive bladder cancer

 • Yüksek LisansKidney Cancers

 • Yüksek LisansBenign Prostate Hyperplasia

 • LisansÜriner Sistem Taş Hastalığı

 • LisansÇocuk Ürolojisi

Yönetilen Tezler

 • Primer Kasa invaze olmayan mesane kanserli hastalarda serum ve idrar TGF-Beta1,NMP-9, TIMP-2, NGFdüzeyleri ve Serum Nötrofil Lenfosit oranı'nın nüks ve progresyon öngörmedeki rolü

  ÇAŞKURLU T.

  Ö.Efiloğlu(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2016

 • Kas invaziv olmayan mesane kanserli hastalarda serum ve idrar HER2/neu protein düzeyinin önemi

  ÇAŞKURLU T.

  Ö.Arıkan(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2014

 • Açık ve laparoskopik parsiyel nefrektominin klinik, histopatolojik ve böbrek fonksiyonları açısından karşılaştırılması

  ÇAŞKURLU T.

  M.Kılıç(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2013

 • Transrektal Ultrasonografi Eşliğinde Alınan Prostat Biyopsilerinde Hiperekoik Nodüllerin Prostat Kanserindeki Tanı Değeri

  ÇAŞKURLU T.

  A.Aydın(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2012

 • Koroner Arter Hastalığının şiddeti ile Erektil Disfonksiyon Arasındaki ilişki.

  ÇAŞKURLU T.

  H.Lütfi(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2011

 • Yüzeyel Mesane Kanserlerinde Hyaluronidaz-1(HYAL-1) Ekspresyonunun Rekürrens ve Progresyon Üzerine Etkisi.

  ÇAŞKURLU T.

  E.İlhan(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2011

 • Radikal Prostatektomi spesmenlerinde Hyaluronidase-1 ekspresyonunun biyokimyasal relaps üzerine etkisi.

  ÇAŞKURLU T.

  B.Güner(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2010

 • Mesane tümörlerinde Re-TUR un prognoz ve survi üzerine etkisi

  ÇAŞKURLU T.

  H.Samet(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2010

 • Hipospadias Etyolojisinde Activating Transcription Factor-3 (ATF-3) Genin Rolü.

  ÇAŞKURLU T.

  S.Demir(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2009

 • Metabolik Sendromlu Hastalarda Seksüel Disfonksiyon Prevalansı.

  ÇAŞKURLU T.

  S.Ordu(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2008

 • Üriner sistem Hastalığının Etyolojisinde Alfa-2 Heremans Schmid Glikoproteininin(Fetuin-A) yeri

  ÇAŞKURLU T.

  H.Polat(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2008