Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Diğer Akademik Görev

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Kurulu

 • 2016 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 2016 - Devam Ediyor Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi

 • 2015 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi

 • 2015 - Devam Ediyor BAP Koordinatörü

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • 2012 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2012 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Üroloji

 • 2012 - 2017Bölüm Başkanı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

 • 2012 - 2015Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 2010 - 2012Diğer İdari Görev

  Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

 • 2005 - 2012Diğer İdari Görev

  Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

 • 1999 - 2005Diğer İdari Görev

  Sağlık Bakanlığı, Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

Verdiği Dersler

 • Yüksek LisansUrinary Symptoms and Physical Exam Methods

 • Yüksek LisansMinimal invasive procedures and Urology

 • Yüksek LisansNoninvasive and invasive bladder cancer

 • Yüksek LisansKidney Cancers

 • Yüksek LisansBenign Prostate Hyperplasia

 • LisansÜriner Sistem Taş Hastalığı

 • LisansÇocuk Ürolojisi

Yönetilen Tezler

 • Primer Kasa invaze olmayan mesane kanserli hastalarda serum ve idrar TGF-Beta1,NMP-9, TIMP-2, NGFdüzeyleri ve Serum Nötrofil Lenfosit oranı'nın nüks ve progresyon öngörmedeki rolü, ÇAŞKURLU T. , Ö.Efiloğlu(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2016
 • Kas invaziv olmayan mesane kanserli hastalarda serum ve idrar HER2/neu protein düzeyinin önemi, ÇAŞKURLU T. , Ö.Arıkan(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2014
 • Açık ve laparoskopik parsiyel nefrektominin klinik, histopatolojik ve böbrek fonksiyonları açısından karşılaştırılması, ÇAŞKURLU T. , M.Kılıç(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2013
 • Transrektal Ultrasonografi Eşliğinde Alınan Prostat Biyopsilerinde Hiperekoik Nodüllerin Prostat Kanserindeki Tanı Değeri, ÇAŞKURLU T. , A.Aydın(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2012
 • Koroner Arter Hastalığının şiddeti ile Erektil Disfonksiyon Arasındaki ilişki., ÇAŞKURLU T. , H.Lütfi(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2011
 • Yüzeyel Mesane Kanserlerinde Hyaluronidaz-1(HYAL-1) Ekspresyonunun Rekürrens ve Progresyon Üzerine Etkisi., ÇAŞKURLU T. , E.İlhan(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2011
 • Radikal Prostatektomi spesmenlerinde Hyaluronidase-1 ekspresyonunun biyokimyasal relaps üzerine etkisi., ÇAŞKURLU T. , B.Güner(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2010
 • Mesane tümörlerinde Re-TUR un prognoz ve survi üzerine etkisi, ÇAŞKURLU T. , H.Samet(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2010
 • Hipospadias Etyolojisinde Activating Transcription Factor-3 (ATF-3) Genin Rolü., ÇAŞKURLU T. , S.Demir(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2009
 • Metabolik Sendromlu Hastalarda Seksüel Disfonksiyon Prevalansı., ÇAŞKURLU T. , S.Ordu(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2008
 • Üriner sistem Hastalığının Etyolojisinde Alfa-2 Heremans Schmid Glikoproteininin(Fetuin-A) yeri, ÇAŞKURLU T. , H.Polat(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2008

Jüri Üyelikleri

 • Temmuz 2018Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  Prof. Kadrosuna Atanma

 • Haziran 2018Dışardan

  Dışardan

  Doçentlik Dosyası Değerlendirme Jüri

 • Haziran 2018Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  Doçentlik Kadrosuna Atanma

 • Şubat 2018TC Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi

  TC Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi

  Yardımcı Doçent Atama Jürisi

 • Şubat 2018TC Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi

  TC Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi

  Yardımcı Doçent Atama Jürisi

 • Şubat 2018Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi

  Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi

  Profesör kadrosuna atanma

 • Şubat 2018Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi

  Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi

  Profesör kadrosuna atanma

 • Ocak 2018Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

  Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

  Yardımcı Doçent atanma Jürisi

 • Kasım 2017İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  Prof atama jürisi

 • Ekim 2017Muğla Üniveristesi, Başkent Üniversitesi

  Muğla Üniveristesi, Başkent Üniversitesi

  Doçentlik Sözlü Sınav

 • Ekim 2017Bahçeşehir Üniversitesi

  Bahçeşehir Üniversitesi

  Prof atama jürisi

 • Ekim 2017Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  Prof atama jürisi

 • Haziran 2017İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  Doç.Dr.Gökhan Atış

 • Haziran 2017Kemerburgaz Üniversitesi

  Kemerburgaz Üniversitesi

  Dr. Zeynel Canoğulları

 • Mayıs 2017Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  Profesör kadrosuna atanma

 • Mayıs 2017Muğla Üniversitesi)

  Muğla Üniversitesi)

  Dosya değerlendirme aşaması

 • Mayıs 2017Başkent Üniversitesi, Konya

  Başkent Üniversitesi, Konya

  Dosya değerlendirme aşaması

 • Mayıs 2017Acıbadem Üniversitesi

  Acıbadem Üniversitesi

  Dosya değerlendirme aşaması

 • Nisan 2017Bezmialem Vakıf Üniversitesi

  Bezmialem Vakıf Üniversitesi

  Yard. Doç kadrosuna atanma

 • Nisan 2017Bezmialem Vakıf Üniversitesi

  Bezmialem Vakıf Üniversitesi

  Yardımcı Doçentlik Atama Jürisi

 • Mart 2017Beykoz Üniversitesi

  Beykoz Üniversitesi

  Yardımcı Doçentliğe atanma

 • Mart 2017Kocaeli Üniversitesi

  Kocaeli Üniversitesi

  Yardımcı Doçentliğe atanma

 • Şubat 2017Kars Kafkas Üniversitesi

  Kars Kafkas Üniversitesi

  Doçentlik Sözlü Sınavı

 • Şubat 2017Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  Prof kadroya atanma jürisi

 • Şubat 2017Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

  Yardımcı Doçentliğe atanma

 • Şubat 2017Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  Prof kadroya atanma jürisi

 • Şubat 2017Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  Doçentlik kadrosuna atanma

 • Ocak 2017Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  Prof kadroya atanma jürisi

 • Ocak 2017Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  Prof kadroya atanma jürisi

 • Ocak 2017Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  Prof kadroya atanma jürisi

 • Kasım 2016Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  Prof kadrosuna atanma

 • Kasım 2016Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Yard. Doç. Kadrosuna atanma

 • Ekim 2016Medipol Üniversitesi

  Medipol Üniversitesi

  Doçentlik kadrosuna atanma

 • Haziran 2016Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  Profesör Kadrosuna atama

 • Haziran 2016İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

  Katip Çelebi Üniversitesi Doçentlik atama jürisi

 • Ocak 2016Yeditepe Üniversitesi

  Yeditepe Üniversitesi

  Profesör kadrosuna atama

 • Ocak 2016Yeditepe Üniversitesi

  Yeditepe Üniversitesi

  Doçentlik Kadrosuna Atama

 • Aralık 2015İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  Doçentlik kadrosuna atama

 • Aralık 2015İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  Prof Kadrosuna Atama

 • Eylül 2015Sağlık Bakanlığı

  Sağlık Bakanlığı

  Başasistanlık Sınavı

 • Eylül 2015Konya Selçuklu Üniversitesi, Selçuk Tıp Fakültesi

  Konya Selçuklu Üniversitesi, Selçuk Tıp Fakültesi

  Prof Kadrosuna Atama

 • Temmuz 2015İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

  İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

  Yardımcı Doçentlik Atama Jürisi

 • Haziran 2015Bezmialem Vakıf Üniversitesi

  Bezmialem Vakıf Üniversitesi

  Doçentlik Kadrosuna Atanma

 • Haziran 2015Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Profesörlük atama jürisi

 • Haziran 2015Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Profesörlük atama jürisi

 • Haziran 2015Bezmialem Vakıf Üniversitesi

  Bezmialem Vakıf Üniversitesi

  Doçentlik Kadrosuna Atanma

 • Nisan 2015ÜAK

  ÜAK

  Doçentlik sözlü sınav Jüriliği

 • Nisan 2015Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji AD

  Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji AD

  Doçentlik Kadrosuna Atanma

 • Nisan 2015Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

  Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

  Doçentlik Kadrosuna Atanma

 • Nisan 2015Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

  Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

  Doçentlik Kadrosuna Atanma

 • Ocak 2015Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Profesörlük atama jürisi

 • Ocak 2015İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi,

  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi,

  Profesörlük atama jürisi

 • Ocak 2015Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Profesörlük atama jürisi

 • Kasım 2014ÜAK

  ÜAK

  Doçentlik Dosya Değerlendirme Jüriliği

 • Kasım 2014Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi

  Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi

  Yardımcı Doçent kadrosuna atanma

 • Ekim 2014Medipol Üniversitesi

  Medipol Üniversitesi

  Yardımcı Doçent kadrosuna atanma

 • Eylül 2014Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Doçentlik Sözlü Sınav Jüriliği

 • Mart 2014Dosya değerlendirme aşaması

  Dosya değerlendirme aşaması

  Doçentlik Adayı

 • Ocak 2014Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

  Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

  Doçentlik kadrosuna atanma

 • Ocak 2014Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi(GATA)

  Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi(GATA)

  Profesör kadrosuna atanma Jüri üyeliği

 • Ocak 2014Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi(GATA)

  Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi(GATA)

  Profesör kadrosuna atanma Jüri üyeliği

 • Kasım 2013Bezmialem Vakıf Üniversitesi

  Bezmialem Vakıf Üniversitesi

  Profesörlük kadrosuiçin Jüri üyeliği

 • Ekim 2013Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  Sağlık Bakanlığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim görevlisi atama

 • Temmuz 2013Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

  Profesör atama Jüri üyeliği

 • Haziran 2013Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  Eğitim görevlisi atama Jüri üyeliği

 • Mart 2013Gazi Üniversitesi

  Gazi Üniversitesi

  Profesör kadrosuna atanma Jüri üyeliği

 • Mart 2013İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  Profesör atama Jüri üyeliği

 • Mart 2013Hacettepe Üniversitesi

  Hacettepe Üniversitesi

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörlük Ataması İçin Jüri Üyesi

 • Mart 2013Gazi Üniversitesi

  Gazi Üniversitesi

  Profesör kadrosuna atanma Jüri üyeliği

 • Şubat 2013İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  Tıpta Uzmanlık sınavı jüri üyeliği

 • Temmuz 2012Medipol Üniversitesi

  Medipol Üniversitesi

  Yardımcı Doçent Atama Jürisi

 • Temmuz 2012Medipol Üniversitesi

  Medipol Üniversitesi

  Yardımcı Doçent Atama Jürisi

 • Haziran 2012Yeditepe Üniversitesi

  Yeditepe Üniversitesi

  Profesör Atama Jürisi

 • Mayıs 2012Karaelmas Üniversitesi

  Karaelmas Üniversitesi

  Profesör Atama Jürisi

 • Nisan 2012Doçentlik sınav jürisi, Üniversiteler arası Kurul, Nisan 2012

  Doçentlik sınav jürisi, Üniversiteler arası Kurul, Nisan 2012

  Doçentlik sınav jürisi, Üniversiteler arası Kurul, Nisan 2012

 • Mart 2012Karabük Üniversitesi

  Karabük Üniversitesi

  Profesör kadrosuna atanma Jüri üyeliği

 • Kasım 2011Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

  Profesör Atama Jürisi

 • Ekim 2011Manisa Celal Bayar Üniversitesi

  Manisa Celal Bayar Üniversitesi

  Yardımcı Doçent Atama Jürisi

 • Haziran 2010Sağlık Bakanlığı

  Sağlık Bakanlığı

  Sağlık Bakanlığı Şef ve Şef Muavinliği Sınavı Jürisi

 • Ağustos 2008Sağlık Bakanlığı

  Sağlık Bakanlığı

  Sağlık Bakanlığı Klinik Şefliği Atama Jürisi