Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ali Nihad Tarlan’ın Farsça Yayımlanmış Çalışmalarına Dair Bilgiler Ve Nâilî İle İlgili Bir Eserinin Türkçe Tercümesi

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.20, ss.189-227, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhammed b. Rıdvan er-Rûmî ve Hâfız Şîrâzî’nin Bir Beytinin Şerhi

Tasavvuf:İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, ss.179-188, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cevrî Çelebî'ye nispet edilen Hâfız-ı Şirazî Gazeli şerhi

MUKADDİME MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Modern İran Şiirinin Doğuşu

Fayrap, ss.29-31, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Sebk-i Hindi ve baztab-ı ân der şi’r-i Osmanî

Doğu Araştırmaları, ss.221-230, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sûfi ve Şiir: bûtikâ-yi şi’r-i Sûfiyâne-yi Osmanî: Mahmud Erol Kılıç

İrfan-ı İran (Mecmua-yı makalat), ss.195-197, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

Siyavuş'un Ölümü

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2019

Gelibolulu Mustafa Ali ve Kayıp Farsça Divanı

Vakıf İnsan: Prof. Dr. Hikmet Özdemir Armağanı, Üzeyir Aslan,Hakan Taş, Editör, Kriter Yayınevi, İstanbul, ss.582-606, 2019

Gazneliler Dönemi Fars Şiirinde Kimlik Meselesi: Ferruhi Sistani Örneği

İran Düşünce Tarihi, Hakkı Uygur,Abdullah Rexhebi, Editör, İram Yayınları, Ankara, ss.89-109, 2019

okul Müdürü

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2017

Beş Meclis ve Akıl ve Aşk Risalesi

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2016

Hükümdarlara Öğütler: Nasihatü'l Mülük

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2016

Küçük Kara Balık

Fom Kitap, İstanbul, 2015

Cevahir- i Mültekata: Keşfedilen Cevherler

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2014

Baharistan

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2014

Divan-ı Veziri

Mutûn-i İrani:Mecmua-yi Risaleha-yi Farisi ve Arabî ez Danişveran-ı İrani: Defter-i sevvom, Beşerî, C., Editör, Kitabhâne, Müze Ve Merkez-İ İsnâd-I Meclis-İ Şura-Yı İslamî, Tahran, ss.686-751, 2012

Cüzzamlı Eller ve Domuz Kemiği

Ağaç Kitabevi, İstanbul, 2009

Ansiklopedide Bölümler

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, ss.563-564, 2016

Diğer Yayınlar