Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Ali Nihad Tarlan’ın Farsça Yayımlanmış Çalışmalarına Dair Bilgiler Ve Nâilî İle İlgili Bir Eserinin Türkçe Tercümesi

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.20, no.20, pp.189-227, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

BÖYLE BUYURDU HÂFIZ HÂFIZ-I ŞÎRÂZÎ'NİN ŞİİRLERİNDE RİYA VE RİNDLİK

Sabah Ülkesi, no.58, pp.84-87, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

Muhammed b. Rıdvan er-Rûmî ve Hâfız Şîrâzî’nin Bir Beytinin Şerhi

Tasavvuf:İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, no.34, pp.179-188, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Cevrî Çelebî'ye nispet edilen Hâfız-ı Şirazî Gazeli şerhi

MUKADDİME MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.6, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Modern İran Şiirinin Doğuşu

Fayrap, no.50, pp.29-31, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sebk-i Hindi ve baztab-ı ân der şi’r-i Osmanî

Doğu Araştırmaları, no.7, pp.221-230, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Sûfi ve Şiir: bûtikâ-yi şi’r-i Sûfiyâne-yi Osmanî: Mahmud Erol Kılıç

İrfan-ı İran (Mecmua-yı makalat), pp.195-197, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

Hâmûş-nâme

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2020

Gelibolulu Mustafa Ali ve Kayıp Farsça Divanı

in: Vakıf İnsan: Prof. Dr. Hikmet Özdemir Armağanı, Üzeyir Aslan,Hakan Taş, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.582-606, 2019

Gazneliler Dönemi Fars Şiirinde Kimlik Meselesi: Ferruhi Sistani Örneği

in: İran Düşünce Tarihi, Hakkı Uygur,Abdullah Rexhebi, Editor, İram Yayınları, Ankara, pp.89-109, 2019

Hükümdarlara Öğütler: Nasihatü'l Mülük

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2016

Beş Meclis ve Akıl ve Aşk Risalesi

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2016

Küçük Kara Balık

Fom Kitap, İstanbul, 2015

Cevahir- i Mültekata: Keşfedilen Cevherler

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2014

Baharistan

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2014

Divan-ı Veziri

in: Mutûn-i İrani:Mecmua-yi Risaleha-yi Farisi ve Arabî ez Danişveran-ı İrani: Defter-i sevvom, Beşerî, C., Editor, Kitabhâne, Müze Ve Merkez-İ İsnâd-I Meclis-İ Şura-Yı İslamî, Tahran, pp.686-751, 2012

Cüzzamlı Eller ve Domuz Kemiği

Ağaç Kitabevi, İstanbul, 2009

Episodes in the Encyclopedia

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, pp.563-564, 2016

Other Publications