Education Information

Education Information

 • 2005 - 2007 Doctorate

  University of Tehran, Edebiyat Ve Beşeri Beşeri Bilimler Fakültesi, Fars Dili Ve Edebiyatı, Iran

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  University of Tehran, Edebiyat Ve Beşeri Beşeri Bilimler Fakültesi, Fars Dili Ve Edebiyatı, Iran

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Kütüphanecilik, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Tashih-i İntikadi-yi Divan-ı Şevket-i Buharâî

  Tahran Üniversitesi, Edebiyat Ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Fars Dili Ve Edebiyatı