Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İslam Medeniyeti ve Modern Dünya: Tematik Makaleler Osman BAKAR

Medeniyet Araştırmaları Dergisi, cilt.5, no.7, ss.85-88, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

BİR MEDENİYET TASAVVURU OLARAK KURUCU HİNT METİNLERİ

Medeniyet Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.115-134, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

ÇİN FELSEFE VE DÜŞÜNCESİNİN ANTİK KENTLERİNE YANSIMALARI

Journal of Academic Value Studies, cilt.5, ss.684-699, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Asya Şehrini Kendi Düşüncesinden Anlamak: Bir Metodoloji Önerisi

Medeniyet Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.107-126, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hocasının İzinde: Ahmet Refik Altınay ve Reşat Ekrem Koçu

Tezkire, ss.57-82, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çin Felsefe ve Düşüncesinin Antik Kentlerine Yansımaları

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, Şırnak, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019, ss.276

Site Yönetimlerinin Legalizasyonu: Bir Model Önerisi

Küreselleşme Sürecinde Yerel Hizmet-Yerel Siyaset, İstanbul, Türkiye, 16 Nisan 2018, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Konfüçyanist Kamu Yönetimi, Değerlerden İlkelere

Kamu Yönetimi Teorileri, Hamza Ateş, Editör, Savaş Yayınları, Ankara, ss.433-456, 2020

Göç Yönetimi Konulu Projeler

Bir Kamu Hizmeti Olarak Sosyal Kalkınma Projelerinin Etkinlik ve Verimliliği, Düzce Örneği, Zülkif Dağlı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.75-106, 2020

Proje Uygulayıcılarının Sosyal Kalkınma Projelerine Bakışı: Anket Sonuçları

Bir Kamu Hizmeti Olarak Sosyal Kalkınma Projelerinin Etkinlik ve Verimliliği, Düzce Örneği, Zülkif Dağlı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.235-310, 2020

Büyükşehir Belediyelerinin Bağımlılıkla Mücadele Kapsamında Önleyici Faaliyetleri

Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadele: Yeni Yaklaşımlar ve Başarılı Örnekler, Hamza Ateş, Ahmet Koçak, Editör, Nobel, Ankara, ss.221-244, 2018

Düzce İli İçerisindeki Göçmenlere Yönelik Yapılan Anketlerin Bulguları

Göçmenlerin, Yerel Halkın ve Paydaşların Gözüyle Göç Yönetimi: Düzce Örneği, Hamza Ateş, Turgay Ovalı, Editör, Nobel, Ankara, ss.41-188, 2018

Sonuç

Göçmenlerin, Yerel Halkın ve Paydaşların Gözüyle Göç Yönetimi: Düzce Örneği, Hamza Ateş, Turgay Ovalı, Editör, Nobel, Ankara, ss.253-258, 2018

Site Yönetimlerinin Legalizasyonu: Bir Model Önerisi

Küreselleşme Sürecinde Yerel Hizmet Yerel Siyaset, Prof. Dr. Ayşegül Mengi,Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.329-346, 2018

State Understanding in Classical and Modern Utopias

Lap Lambert Academic Publishing, Riga, 2012

Diğer Yayınlar