Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İslam Medeniyeti ve Modern Dünya: Tematik Makaleler Osman BAKAR

Medeniyet Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.85-88, 2020 (National Refreed University Journal)

BİR MEDENİYET TASAVVURU OLARAK KURUCU HİNT METİNLERİ

Medeniyet Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.115-134, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

ÇİN FELSEFE VE DÜŞÜNCESİNİN ANTİK KENTLERİNE YANSIMALARI

Journal of Academic Value Studies, vol.5, no.4, pp.684-699, 2019 (National Refreed University Journal)

Asya Şehrini Kendi Düşüncesinden Anlamak: Bir Metodoloji Önerisi

Medeniyet Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.4, pp.107-126, 2018 (National Refreed University Journal)

Hocasının İzinde: Ahmet Refik Altınay ve Reşat Ekrem Koçu

Tezkire, no.64, pp.57-82, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çin Felsefe ve Düşüncesinin Antik Kentlerine Yansımaları

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, Şırnak, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.276

Site Yönetimlerinin Legalizasyonu: Bir Model Önerisi

Küreselleşme Sürecinde Yerel Hizmet-Yerel Siyaset, İstanbul, Turkey, 16 April 2018, pp.1

Books & Book Chapters

SERDİVAN’DA ÇOCUKLARIN SORUNLARI: NİCEL ARAŞTIRMA ANALİZİ

in: YEREL YÖNETİMLER VE ÇOCUK POLİTİKALARI, Hamza Ateş, Editor, 4T Yayınevi, İstanbul, pp.251-274, 2021

SERDİVAN’DA ÇOCUK HİZMETLERİNE YÖNELİK PAYDAŞLARIN GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİ: NİTEL ARAŞTIRMA ANALİZLERİ

in: Local Governments and Child Policies, Hamza Ateş, Editor, 4T Yayınevi, İstanbul, pp.227-250, 2021

Konfüçyanist Kamu Yönetimi, Değerlerden İlkelere

in: Kamu Yönetimi Teorileri, Hamza Ateş, Editor, Savaş Yayınları, Ankara, pp.433-456, 2020

Proje Uygulayıcılarının Sosyal Kalkınma Projelerine Bakışı: Anket Sonuçları

in: Bir Kamu Hizmeti Olarak Sosyal Kalkınma Projelerinin Etkinlik ve Verimliliği, Düzce Örneği, Zülkif Dağlı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.235-310, 2020

Göç Yönetimi Konulu Projeler

in: Bir Kamu Hizmeti Olarak Sosyal Kalkınma Projelerinin Etkinlik ve Verimliliği, Düzce Örneği, Zülkif Dağlı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.75-106, 2020

Büyükşehir Belediyelerinin Bağımlılıkla Mücadele Kapsamında Önleyici Faaliyetleri

in: Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadele: Yeni Yaklaşımlar ve Başarılı Örnekler, Hamza Ateş, Ahmet Koçak, Editor, Nobel, Ankara, pp.221-244, 2018

Düzce İli İçerisindeki Göçmenlere Yönelik Yapılan Anketlerin Bulguları

in: Göçmenlerin, Yerel Halkın ve Paydaşların Gözüyle Göç Yönetimi: Düzce Örneği, Hamza Ateş, Turgay Ovalı, Editor, Nobel, Ankara, pp.41-188, 2018 Sustainable Development

Sonuç

in: Göçmenlerin, Yerel Halkın ve Paydaşların Gözüyle Göç Yönetimi: Düzce Örneği, Hamza Ateş, Turgay Ovalı, Editor, Nobel, Ankara, pp.253-258, 2018 Sustainable Development

Site Yönetimlerinin Legalizasyonu: Bir Model Önerisi

in: Küreselleşme Sürecinde Yerel Hizmet Yerel Siyaset, Prof. Dr. Ayşegül Mengi,Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.329-346, 2018

State Understanding in Classical and Modern Utopias

Lap Lambert Academic Publishing, Riga, 2012

Other Publications