Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Two pronounced Chlorella strains for efficient biodiesel feedstock production

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.43, ss.458-467, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Mammalian sex hormones influence the growth and selected enzyme activities in germinating maize

Fresenius Environmental Bulletin, no.8, ss.1458-1465, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Chilling Resistance of Phaseolus vulgaris and Brassica oleracea under a High-Intensity Electric Field

ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION C-A JOURNAL OF BIOSCIENCES, cilt.65, ss.380-386, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Natural aging-related biochemical changes during storage of alfalfa (M. sativa) seeds stored for 40 years

International Research Journal of Plant Sciences, ss.1-6, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The natural aging-related biochemical changes in the seeds of two legume varieties stored for 40 years

ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE, cilt.60, no.4, ss.353-360, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Modification of nutritional properties of microalgae for Artemia breeding

International Conference on Biotechnology, Biomarkers and systems biology, Amsterdam, Hollanda, 04 Mart 2019, cilt.1, no.1, ss.19

Determination of the optimum stress level for triacylclycerol production by microalga Chlorella sp

II. International Plant Science and Technology Congress, Muğla, Türkiye, 07 Ekim 2018, cilt.1, no.1, ss.4

Biosynthesis and characterization of silver nanoparticles from Scenedesmus obliquus

I.Uluslarası Kanser ve İyon Kanalları Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 21 Eylül 2017, ss.1-2

Superior ımpact of ammonium acetate on growth of Chlorella vulgaris C-27

HydroMediT 2016, Messolonghi, Yunanistan, 10 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.145-148

Phosphorus deprivation is a promising approach for triacylglycerol production from Haematococcus pluvialis

International symposium on fisheries and agriculture, Antalya, Türkiye, 03 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.122

Change in some phytohormone levels in Arabidopsis leaves in response to switch in inorganic nitrogen source

International Conference on Fundamental and Applied Sciences, İstanbul, Türkiye, 22 Ağustos 2016, ss.112

Zeytin karasuyunun değerlendirilebilmesine yardımcı organik yaklaşım: mikroalgler

2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28 Nisan 2015, ss.33

Dissection of antioxidant response in Arabidopsis thaliana roots in response to different inorganic nitrogen sources

2nd International Conference on Advances in Plant Sciences, Kuching, Malezya, 18 Kasım 2014, ss.42

Dissection of triacylglycerol production in Chlamydomonas reinhardtii grown under different element regimes

ICAB 2014- 2nd International Conference on Algal Biorefinery: A potential source of food, feed, biochemicals, biofuels and biofertilizers, Lyngby, Danimarka, 27 Ağustos 2014, ss.32

Mikroalglerden Biyodizel Üretimine Yönelik Büyütme Ortamı Geliştirilmesi

KMO Biyokütle Çalıştayı 2011, Bursa, Türkiye, 01 Ekim 2011, ss.25

Elektriksel Alan Uygulamasının Bazı Bitkilerde Soğuğa Dayanıklılık Üzerine Etkileri

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Malatya, Türkiye, 01 Eylül 2010, ss.79

Nitrate and Ammonium elicit Distinct Molecular Response Signatures in Arabidopsis roots

American Society of Plant Biologists, Plant Biology 2010 Symposium, Kanada, 01 Ağustos 2010, ss.121